1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego w formule pod klucz zadania pod nazwą: wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2, w tym wykonanie całości robót budowlanych, usług, dostaw, przeprowadzenie prób pomontażowych i rozruchu, oraz innych prac i czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. Modernizacji podlegają następujące obiekty wraz z przyległą infrastrukturą:

1) górne ujęcie wody (GUW);

2) rurociągi derywacyjne;

3) sztolnia odpływowa;

4) komora uderzeń;

5) dolne ujęcie wody (DUW).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Extended TitleWykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-07-30
New text:
2021-09-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-07-30
New text:
2021-09-30
Deadline Date2021-09-30
Publication Date2021-07-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Odnawialna S.A.
Attention OfAleksander Paszkowski
Addressul. Ogrodowa 59a
TownWarsaw
Postal Code00-876
Phone+48 224331254
Fax+48 226242555
Class Code51900000
Class DescriptionInstallation services of guidance and control systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-14

Hydro-electric plant construction work

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego w formule pod klucz zadania pod nazwą: wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2, w tym wykonanie całości robót budowlanych, usług, dostaw, przeprowadzenie prób pomontażowych i rozruchu, oraz innych prac i czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. Modernizacji podlegają następujące obiekty wraz z przyległą infrastrukturą:

1) górne ujęcie wody (GUW);

2) rurociągi derywacyjne;

3) sztolnia odpływowa;

4) komora uderzeń;

5) dolne ujęcie wody (DUW).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkconalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Extended TitleWykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-05-31
New text:
2021-07-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-05-31
New text:
2021-07-30
Deadline Date2021-07-30
Publication Date2021-05-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Odnawialna S.A.
Attention OfAleksander Paszkowski
Addressul. Ogrodowa 59a
TownWarsaw
Postal Code00-876
Phone+48 224331254
Fax+48 226242555
Class Code51900000
Class DescriptionInstallation services of guidance and control systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-16

Hydro-electric plant construction work

1. Przedmiotem Zamówienia jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego w formule pod klucz zadania pod nazwą: Wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2, w tym wykonanie całości robót budowlanych, usług, dostaw, przeprowadzenie prób pomontażowych i rozruchu, oraz innych prac i czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. Modernizacji podlegają następujące obiekty wraz z przyległą infrastrukturą:

1) Górne ujęcie wody (GUW).

2) Rurociągi derywacyjne.

3) Sztolnia odpływowa.

4) Komora uderzeń.

5) Dolne ujęcie wody (DUW).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Extended TitleWykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-04-29
New text:
2021-05-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-04-29
New text:
2021-05-31
Deadline Date2021-05-31
Publication Date2021-04-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Odnawialna S.A.
Attention OfAleksander Paszkowski
Addressul. Ogrodowa 59a
TownWarsaw
Postal Code00-876
Phone+48 224331254
Fax+48 226242555
Class Code51900000
Class DescriptionInstallation services of guidance and control systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-23

Hydro-electric plant construction work

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego w formule pod klucz zadania pod nazwą: Wykonanie w trybie Generalnego realizatora inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2, w tym wykonanie całości robót budowlanych, usług, dostaw, przeprowadzenie prób pomontażowych i rozruchu, oraz innych prac i czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. Modernizacji podlegają następujące obiekty wraz z przyległą infrastrukturą:

1) Górne Ujęcie Wody (GUW);

2) Rurociągi derywacyjne;

3) Sztolnia odpływowa;

4) Komora uderzeń;

5) Dolne Ujęcie Wody (DUW).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkconalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Extended TitleWykonanie w trybie Generalnego realizatora inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar – zadanie nr 2
Extended Description

1. Przedmiotem Zamówienia jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego w formule pod klucz zadania pod nazwą: Wykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar - zadanie nr 2, w tym wykonanie całości robót budowlanych, usług, dostaw, przeprowadzenie prób pomontażowych i rozruchu, oraz innych prac i czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

2. Modernizacji podlegają następujące obiekty wraz z przyległą infrastrukturą:

1) Górne Ujęcie Wody (GUW).

2) Rurociągi derywacyjne.

3) Sztolnia odpływowa.

4) Komora uderzeń.

5) Dolne Ujęcie Wody (DUW).

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Programie Funkconalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca rozpocznie realizację Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego NTP. NTP zostanie wydane Wykonawcy nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia zawarcia Umowy i nie później niż 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy.

5. Zakończenie realizacji Zamówienia nastąpi nie później niż 40 miesięcy od wydania NTP z chwilą podpisania przez Komisję Odbiorową Protokołu Odbioru Końcowego.

6. Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji Zamówienia nie później niż do dnia 31.12.2024.

7. Termin wykonania Zamówienia został szczegółowo określony w § 2 Wzoru Umowy.

Deadline Date2021-04-29
Publication Date2020-12-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Odnawialna S.A.
Attention OfAleksander Paszkowski
Addressul. Ogrodowa 59a
TownWarsaw
Postal Code00-876
Phone+48 224331254
Fax+48 226242555
Class Code45251120
Class DescriptionHydro-electric plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku", który obejmuje:1) wykonanie dokumentacji projektowej,2) wykonanie robót budowlanych, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego.
View more
Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków...
View more
Deadline: Oct 19, 2021
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach „Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania”.Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w...
View more