Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie od km 297+700 do km 301+000 robót budowlanych polegających na:

— etap I: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej,

— etap II: wykonanie robót budowlanych i prac towarzyszących. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określono w „Programie funkcjonalno-użytkowym” oraz w „Opisie przedmiotu zamówienia” będącymi załącznikami do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy (dalej „PFU”) stanowi załącznik nr 9 do SIWZ z załącznikami nr 11, 12 i 13.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Extended TitleRoboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno” POIS.02.01.00-00-0028/17-00
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-03-01
New text:
2021-03-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-03-01
New text:
2021-03-15
Deadline Date2021-03-15
Publication Date2021-02-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Addresspl. Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403424
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-29

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie od km 297+700 do km 301+000 robót budowlanych polegających na:

— etap I: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej,

— etap II: wykonanie robót budowlanych i prac towarzyszących. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określono w „Programie funkcjonalno-użytkowym” oraz w „Opisie przedmiotu zamówienia” będącymi załącznikami do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy (dalej „PFU”) stanowi załącznik nr 9 do SIWZ z załącznikami nr 11, 12 i 13.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Extended TitleRoboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" POIS.02.01.00-00-0028/17-00”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-02-11
New text:
2021-03-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-02-11
New text:
2021-03-01
Deadline Date2021-03-01
Publication Date2021-01-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Addresspl. Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403424
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-22

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie od km 297+700 do km 301+000 robót budowlanych polegających na:

— etap I: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej,

— etap II: wykonanie robót budowlanych i prac towarzyszących. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określono w „Programie funkcjonalno-użytkowym” oraz w „Opisie przedmiotu zamówienia” będącymi załącznikami do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy (dalej „PFU”) stanowi załącznik nr 9 do SIWZ z załącznikami nr 11, 12 i 13.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Extended TitleRoboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" POIS.02.01.00-00-0028/17-00”
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, związane z budową morskich budowli hydrotechnicznych w strefie bezpośredniego oddziaływania morza o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto każda, w tym:

1) co najmniej 2 (dwie) roboty polegające na budowie/modernizacji opaski brzegowej narzutowej; albo

2) co najmniej 2 (dwie) roboty polegające na budowie/przebudowie ostróg; albo

3) co najmniej 1 (jedna) robota polegająca na budowie/modernizacji opaski brzegowej narzutowej i co najmniej 1 (jedna) robota polegająca na budowie/przebudowie ostróg,

o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto każda,

New text:

W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, związane z budową morskich budowli hydrotechnicznych w strefie bezpośredniego oddziaływania morza o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto każda, w tym:

1) co najmniej 2 (dwie) roboty polegające na budowie/przebudowie opaski brzegowej narzutowej

albo

2) co najmniej 2 (dwie) roboty polegające na budowie/przebudowie ostróg

albo

3) co najmniej 1 (jedna) robota polegająca na budowie/przebudowie opaski brzegowej narzutowej i co najmniej 1 (jedna) robota polegająca na budowie/przebudowie ostróg

albo

4) co najmniej 1 (jedna) robota polegająca na budowie/przebudowie opaski brzegowej narzutowej i co najmniej 1 (jedna) robota polegająca na budowie/przebudowie falochronów

albo

5) co najmniej 1 (jedna) robota polegająca na budowie/przebudowie ostróg i co najmniej 1 (jedna) robota polegająca na budowie/przebudowie falochronów o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto każda,

Section:
II.2.7
Previous text:
2022-09-30
New text:
2023-01-31
Deadline Date2021-02-11
Publication Date2021-01-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Addresspl. Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403424
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-24

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie od km 297+700 do km 301+000 robót budowlanych polegających na:

— etap I: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej,

— etap II: wykonanie robót budowlanych i prac towarzyszących. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określono w „Programie funkcjonalno-użytkowym” oraz w „Opisie przedmiotu zamówienia” będącymi załącznikami do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ z Załącznikami nr 11, 12 i 13.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

Extended TitleRoboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno” POIS.02.01.00-00-0028/17-00
Extended Description

Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno” POIS.02.01.00-00-0028/17-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9, 10, 11, 12 i 13 do SIWZ.

Deadline Date2021-02-11
Publication Date2020-12-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Addresspl. Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403424
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa urządzeń AV:— projektory,— ekrany elektryczne,— głośniki sufitowe,— głośniki ścienne,— mikrofony bezprzewodowe,— triger,— wzmacniacze miksujące,— wzmacniacze stereo,— splitery HDM, itp.
View more
Deadline: Mar 30, 2021
Przedmiot zamówienia obejmuje:Przebudowę drogi o parametrach klasy Z ul. Okrężna i odcinek ul. Sudeckiej; budowę nowej drogi o przekroju ulicznym o parametrach klasy Z na odcinkach: od ul. Bystrej do...
View more
Deadline: Mar 9, 2021
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta”.Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach projektu...
View more