Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonywanie usług polegających na naprawie i serwisie mechaniczno – elektrycznym oraz blacharsko – lakierniczym 21 sztuk samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, określonych w załączniku nr 12 do SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy), na warunkach określonych w załączniku nr 11 do SIWZ (projekt umowy). Ilość pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia w okresie trwania umowy może ulec zmianie +/- 30 % w stosunku do liczby pojazdów wymienionych wyżej (bez zmiany wartości umowy). Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z katalogu czasu pracochłonności „AUDATEX” blacharstwo i lakiernictwo oraz „EGIS” – mechanika i elektryka.

Extended TitleWykonanie usług polegających na naprawie i serwisie mechaniczno – elektrycznym i blacharsko – lakiernicznym samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych
Extended Description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonywanie usług polegających na naprawie i serwisie mechaniczno – elektrycznym oraz blacharsko – lakierniczym 21 sztuk samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, określonych w załączniku nr 12 do SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy), na warunkach określonych w załączniku nr 11 do SIWZ (projekt umowy). Ilość pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia w okresie trwania umowy może ulec zmianie +/- 30 % w stosunku do liczby pojazdów wymienionych wyżej (bez zmiany wartości umowy). Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z katalogu czasu pracochłonności „AUDATEX” blacharstwo i lakiernictwo oraz „EGIS” – mechanika i elektryka.

Deadline Date2021-03-31
Publication Date2020-12-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.
Attention OfMagdalena Kalisiewicz
Addressul. Tramwajowa 6
TownŁódź
Postal Code90-132
Phone+48 426721241
Fax+48 426721229
Class Code50112000
Class DescriptionRepair and maintenance services of cars
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 10, 2021
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”.Przedmiotowa...
View more
Deadline: Feb 9, 2021
Niniejsze zadanie składa się z:— części I i— części II.Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...
View more
Deadline: Jan 21, 2021
„Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”.
View more