Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa części do autobusów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz opisowo-cenowy).

Extended TitleDostawa części do autobusów
Changes
Section:
III.1.6
Previous text:

2.Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15.02.2021 r. o godz. 11:00

New text:

2. Termin wniesienia wadium upływa 31.3.2021 o godz. 11.00.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-02-15
New text:
2021-03-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-02-15
New text:
2021-03-31
Deadline Date2021-03-31
Publication Date2021-01-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Addressul. Tramwajowa 6
TownŁódź
Postal Code90-132
Phone+48 426721120
Fax+48 426721229
Class Code34300000
Class DescriptionParts and accessories for vehicles and their engines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-31

Parts and accessories for vehicles and their engines

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa części do autobusów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz opisowo-cenowy).

Extended TitleDostawa części do autobusów
Changes
Section:
III.1.6
Previous text:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość:

1)zad. nr 1–-5 000,00 PLN

(...)

New text:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość:

1) dla zad. nr 1 – 85 000,00 PLN

(...)

Deadline Date2021-02-15
Publication Date2020-12-31
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Addressul. Tramwajowa 6
TownŁódź
Postal Code90-132
Phone+48 426721120
Fax+48 426721229
Class Code34300000
Class DescriptionParts and accessories for vehicles and their engines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-24

Parts and accessories for vehicles and their engines

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa części do autobusów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz opisowo – cenowy).

Extended TitleDostawa części do autobusów
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do autobusów marki Mercedes.

Zamawiający zastrzega, że gdziekolwiek w treści formularza opisowo – cenowego zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do wskazanych, a więc odpowiedniki rynkowe o właściwościach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie, określają jedynie metody, klasę produktu, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisywanym w SIWZ. Równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników (w rozumieniu całkowicie zastępujących) w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

Deadline Date2021-02-15
Publication Date2020-12-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Addressul. Tramwajowa 6
TownŁódź
Postal Code90-132
Phone+48 426721120
Fax+48 426721229
Class Code34300000
Class DescriptionParts and accessories for vehicles and their engines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Termomodernizacja – 3 mikroinstalacje fotowoltaiczne.
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki...
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu al. gen. Józefa Hallera i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania...
View more