Jedná se o novostavbu čtyřpruhové směrově rozdělené dálnice, kategorie D26,5/120, v délce 10,10 km. Stavba navazuje na dokončený úsek D1 0135 v prostoru mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice, ukončení je v k.ú. Přerov Předmostí (MÚK Přerov sever), v místě křížení se silnicí I/55, kde dále navazuje úsek D1 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou. V rámci technického řešení jsou navrženy tři mimoúrovňové křižovatky (MÚK Říkovice, MÚK Přerov západ, MÚK Přerov sever). Součástí stavby je 13 nových mostních objektů na hlavní trase, z nichž dominantní a technicky nejnáročnější je estakáda SO209 vedoucí přes areál Prechezy (nad skladem zelené skalice), Bečvu a železniční koridor Olomouc-Přerov.

Extended TitleD1 0136 Říkovice-Přerov
Extended Description

Jedná se o novostavbu čtyřpruhové směrově rozdělené dálnice, kategorie D26,5/120, v délce 10,10 km. Stavba navazuje na dokončený úsek D1 0135 v prostoru mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice, ukončení je v k.ú. Přerov Předmostí (MÚK Přerov sever), v místě křížení se silnicí I/55, kde dále navazuje úsek D1 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou. V rámci technického řešení jsou navrženy tři mimoúrovňové křižovatky (MÚK Říkovice, MÚK Přerov západ, MÚK Přerov sever). Součástí stavby je 13 nových mostních objektů na hlavní trase, z nichž dominantní a technicky nejnáročnější je estakáda SO209 vedoucí přes areál Prechezy (nad skladem zelené skalice), Bečvu a železniční koridor Olomouc-Přerov.

Deadline Date2021-03-04
Publication Date2020-12-28
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value6900000000.00
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfMgr. Lenka Peštuková
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 954903277
Fax+420 549133484
Class Code45233110
Class DescriptionMotorway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 12, 2021
- Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj....
View more
Deadline: Mar 23, 2021
Veřejná zakázka na výstavbu nové oboustranné odpočívky podél dálnice D3 (úsek D0309/II Ševětín - Borek, zprovozněno 12/2019). Součástí každé odpočívky je mobiliář, nabíjecí stanice pro elektromobily, osvětlení a další vybavení....
View more
Deadline: May 11, 2021
Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská)....
View more