1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, wg wymagań określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

Extended TitleDostawa wyrobów medycznych na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, wg wymagań określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Kompletna dieta do żywienia dojelitowego

Deadline Date2021-03-31
Publication Date2020-12-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSzpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Attention OfSylwia Wiszniewska
Addressal. Piłsudskiego 11
TownŁomża
Postal Code18-404
Phone+48 864733266
Fax+48 864733210
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 10, 2021
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”.Przedmiotowa...
View more
Deadline: Feb 9, 2021
Niniejsze zadanie składa się z:— części I i— części II.Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...
View more
Deadline: Jan 21, 2021
„Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”.
View more