Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej III stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych w ramach naborów ogłoszonych na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 – część IV: Instalacje do produkcji pelletu.

Oceną zostaną objęte wnioski o dofinansowanie złożone w ramach obszaru tematycznego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”, dla którego ogłoszono nabór na projekty z zakresu „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Orientacyjny harmonogram tych naborów wraz z harmonogramem ich oceny przedstawiono w Załączniku nr 1 do części III SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części II i III SIWZ.

Extended TitleOcena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – część IV: instalacje do produkcji pelletu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-02-04
New text:
2021-04-05
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-04-04
New text:
2021-06-03
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-02-04
New text:
2021-04-05
Deadline Date2021-04-05
Publication Date2021-02-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Attention OfZbigniew Majchrzak
Addressul. Konstruktorska 3A
TownWarsaw
Postal Code02-673
Class Code71241000
Class DescriptionFeasibility study, advisory service, analysis
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-22

Feasibility study, advisory service, analysis

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej III stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych w ramach naborów ogłoszonych na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 – część IV: Instalacje do produkcji pelletu.

Oceną zostaną objęte wnioski o dofinansowanie złożone w ramach obszaru tematycznego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” dla którego ogłoszono nabór na projekty z zakresu „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Orientacyjny harmonogram tych naborów wraz z harmonogramem ich oceny, przedstawiono w Załączniku nr 1 do części III SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części II i III SIWZ.

Extended TitleOcena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – część IV: Instalacje do produkcji pelletu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-02-02
New text:
2021-02-04
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-04-02
New text:
2021-04-04
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-02-02
New text:
2021-02-04
Deadline Date2021-02-04
Publication Date2021-01-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Attention OfZbigniew Majchrzak
Addressul. Konstruktorska 3A
TownWarsaw
Postal Code02-673
Class Code71241000
Class DescriptionFeasibility study, advisory service, analysis
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-28

Feasibility study, advisory service, analysis

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej III stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych w ramach naborów ogłoszonych na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – Część IV: Instalacje do produkcji pelletu.

Oceną zostaną objęte wnioski o dofinansowanie złożone w ramach obszaru tematycznego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” dla którego ogłoszono nabór na projekty z zakresu “Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Orientacyjny harmonogram tych naborów wraz z harmonogramem ich oceny, przedstawiono w Załączniku nr 1 do Części III SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ.

Extended TitleOcena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – część IV: Instalacje do produkcji pelletu
Extended Description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej III stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych w ramach naborów ogłoszonych na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – Część IV: Instalacje do produkcji pelletu.

Oceną zostaną objęte wnioski o dofinansowanie złożone w ramach obszaru tematycznego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” dla którego ogłoszono nabór na projekty z zakresu “Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Orientacyjny harmonogram tych naborów wraz z harmonogramem ich oceny, przedstawiono w Załączniku nr 1 do Części III SIWZ.

Maksymalna liczba wniosków podlegających ocenie przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego wynosi 30.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ.

Deadline Date2021-02-02
Publication Date2020-12-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value87805.35
OrganisationNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Attention OfZbigniew Majchrzak
Addressul. Konstruktorska 3A
TownWarsaw
Postal Code02-673
Class Code71241000
Class DescriptionFeasibility study, advisory service, analysis
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Termomodernizacja – 3 mikroinstalacje fotowoltaiczne.
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki...
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu al. gen. Józefa Hallera i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania...
View more