Pełny tytuł postępowania: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę szkoły w Julianowie wraz z zagospodarowaniem, oraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę a także z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu".

Extended TitleOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szkoły w Julianowie wraz z zagospodarowaniem (...) „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jak również pełnienie nadzoru autorskiego - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wszystkie dokumenty i dokumentacje załączone do przetargu należy traktować jako materiał pomocniczy do zrealizowania Przedmiotu zamówienia, a elementy w nich zawarte są jedynie punktem wyjścia, propozycją, które należy zweryfikować, doprecyzować na etapie opracowywania Przedmiotu zamówienia.

Deadline Date2021-04-02
Publication Date2020-12-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUrząd Miasta i Gminy Piaseczno
Addressul. Kościuszki 5
TownPiaseczno
Postal Code05-500
Phone+22 7017654
Fax+22 7017692
Class Code71220000
Class DescriptionArchitectural design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF w podziale na następujące części:1) część 1 – wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bloku C1;2) część...
View more
Deadline: Feb 11, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie od km 297+700 do km 301+000 robót budowlanych polegających na:— etap I: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej,— etap II: wykonanie robót budowlanych i prac...
View more
Deadline: Feb 18, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie na cele sportowe i rekreacyjne terenów...
View more