Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje usługę pomocy technicznej dotyczącą Kontraktu Z-12/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu - II etap”, Kontraktu Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap” i Kontraktu Z-14/W „Modernizacja kolektora C w Toruniu” polegającą na nadzorze, administrowaniu i koordynacji, w imieniu Zamawiającego, realizacji kontraktów.

Extended TitleKontrakt Z-15/U Pomoc techniczna
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są usługi pomocy technicznej dotyczące trzech Kontraktów na Roboty stanowiących rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap” polegające na nadzorze, administrowaniu i koordynacji, w imieniu Zamawiającego realizacji Kontraktu Z-12/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu - II etap”, Kontraktu Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap” i Kontraktu Z-14/W „Modernizacja kolektora C w Toruniu”.

Wykonawca będzie świadczył usługi nadzoru, administrowania i koordynacji, w imieniu Zamawiającego, realizacji Kontraktów na Roboty, polegające na:

1) pełnieniu funkcji Inżyniera w rozumieniu „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, tłumaczenie pierwszego wydania 1999 (YELLOW FIDIC BOOK) - tekst w języku polskim oraz zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktów na Roboty,

2) sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami oraz wszelkimi wymaganymi decyzjami i pozwoleniami, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

3) kompleksowej obsłudze Kontraktów na Roboty w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej,

4) reprezentowaniu Zamawiającego w urzędach i wobec innych uczestników Projektu, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Deadline Date2021-04-12
Publication Date2020-12-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationToruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Addressul. Rybaki 31/35
TownToruń
Postal Code87-100
Phone+48 566586500
Fax+48 5665540151
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 10, 2021
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”.Przedmiotowa...
View more
Deadline: Feb 9, 2021
Niniejsze zadanie składa się z:— części I i— części II.Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...
View more
Deadline: Jan 21, 2021
„Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”.
View more