Väylävirasto kilpailuttaa kehitysvaiheen sisältävällä suunnittele ja toteuta (STk) -urakkamuodolla toteutettavan kantatien 68 parantamisurakan Pedersöressä.

Urakka koostuu kahdesta (2) valtuushankkeesta, jotka on teknistaloudellisista syistä yhdistetty toteutettavaksi yhtenä (1) urakkana. Hankkeet ovat:

1. Kt68 ja vt8 parantaminen Edsevössä, Pedersöre

2. Kt68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta, Pedersöre.

Extended TitleKt68 parantaminen Pedersöressä, STk
Extended Description

Valtuushankkeen Kt68 ja vt8 parantaminen Edsevössä, Pedersöre pääkohteita ovat:

— Eritasoliittymän parantaminen

— Holmintien risteyssilta

— Alikulkukäytävät

— Liittyvät katuyhteydet

— Melunsuojauksen toimenpiteet.

Sekä valtuushankkeen Kt68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta, Pedersöre pääkohteita ovat:

— Uuden risteyssillan rakentaminen

— Vanhan sillan purku

— Yksityistie- ja katujärjestelyt

— Pohjanvahvistuksen toimenpiteet.

STk-urakkamallissa urakoitsija antaa tarjouksessaan kokonaishinnan, mutta ei alustavaa rakennussuunnitelmaa. Kehitysvaiheen kesto on kahdesta viiteen (2—5) kuukautta. Sen aikana urakoitsija ja tilaaja yhdessä kehittävät urakan tuotevaatimuksia ja tiesuunnitelmaratkaisuja. Muutokset vaikuttavat myös toteutusvaiheen urakkahintaan. Lisäksi urakoitsija laatii kehitysvaiheen aikana alustavan rakennussuunnitelman, jonka tilaaja hyväksyy kehitysvaiheen päätteeksi. Toteutusvaiheessa urakoitsija laatii alustavan rakennussuunnitelman pohjalta varsinaisen rakennussuunnitelman ja toteuttaa urakan.

Deadline Date2021-05-21
Publication Date2021-04-23
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value11000000.0
OrganisationVäylävirasto
Attention OfPasi Kivioja
AddressOpastinsilta 12 A
TownHelsinki
Postal CodeFI-00520
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-15

Works for complete or part construction and civil engineering work

Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatielle 8 ja sisämaan suuntaan. Pietarsaaren satamassa ja lähialueilla olevissa yrityksissä on yli 2 000 työpaikkaa. Yritysten toiminta on riippuvainen kantatien liikenteen sujuvuudesta. Kt68 on suunnittelualueella yksiajoratainen tie, jonka liikenteen sujuvuuden liittyväksi ongelmaksi on koettu sivutieltä liittyminen päätielle.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kantatien vaikutusalueen, sataman ja sataman alueella toimivan teollisuuden saavutettavuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteuttaminen antaa mahdollisuuksia tien varren maankäytön kehittämiselle.

Urakka toteutetaan kehitysvaiheen sisältävällä suunnittele ja toteuta -mallilla (STk), sisältäen kehitysvaiheen, rakennussuunnittelun ja rakentamisen. STk-urakka koostuu kahdesta (2) valtuushankkeesta, jotka ovat teknis-taloudellisista syistä yhdistetty toteutettavaksi yhdellä (1) urakkasopimuksella:

1. Kt68 ja vt8 parantaminen Edsevössä, Pedersöre

2. Kt68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta, Pedersöre.

Aikataulu:

— Urakka kilpailutetaan kevään 2021 aikana

— Urakan kehitysvaihe on kesällä 2021

— Urakan rakentamisvaihe kestää alkusyksystä 2021 loppuvuoteen 2022.

Extended TitleKutsu markkinavuoropuheluun: Kt68 parantaminen Pedersöressä, STk
Extended Description

Tämä ilmoitus on kutsu markkinavuoropuheluun. Kyseessä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tällä ilmoituksella ei lyhennetä myöhemmin mahdollisesti käynnistettävän hankintamenettelyn määräaikoja, eikä osallistuminen markkinavuoropuheluun ole edellytys hankintaan osallistumiselle.

Markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia osapuolia, eikä osallistumisesta makseta korvauksia.

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa markkinatoimijoita sekä antaa markkinatoimijoille mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta helmikuussa käynnistettävästä hankintamenettelystä, hankkeen sisällöstä sekä hankintaan liittyvistä reunaehdoista ja erityispiirteistä.

Publication Date2021-01-15
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVäylävirasto
Attention OfPasi Kivioja
AddressOpastinsilta 12 A
TownHelsinki
Postal CodeFI-00520
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 7, 2021
Rakennuskohde käsittää 2021 Alavan uusi päiväkoti -hankkeen rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Pääurakoitsijalle alistettuja sivu-urakoita ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä rakennusautomaatiourakat. Rakennusautomaatiourakan toteuttaa...
View more
Deadline: Jun 7, 2021
Rakennuskohde käsittää 2021 Alavan uusi päiväkoti -hankkeen rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Pääurakoitsijalle alistettuja sivu-urakoita ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä rakennusautomaatiourakat. Rakennusautomaatiourakan toteuttaa...
View more
Deadline: Jun 7, 2021
Rakennuskohde käsittää 2021 Alavan uusi päiväkoti -hankkeen rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Pääurakoitsijalle alistettuja sivu-urakoita ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä rakennusautomaatiourakat. Rakennusautomaatiourakan toteuttaa...
View more