Προμήθεια ενός (1) μαγνητικού τομογράφου και ενός (1) αξονικού τομογράφου, συνολικού προϋπολογισμού 1 305 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του κόστους της πενταετούς (5 έτη) συντήρησης τού εξοπλισμού, μετά από τη λήξη του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Siemens Α.Ε., για την παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα δημόσια νοσοκομεία.

Extended TitleΠρομήθεια ενός (1) μαγνητικού τομογράφου και ενός (1) αξονικού τομογράφου.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-02-16
New text:
2021-04-12
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-02-22
New text:
2021-04-16
Deadline Date2021-04-12
Publication Date2021-02-19
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΓενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
Attention OfΑθηνά Κωτούλα
AddressΚωνσταντινουπόλεως 49
TownThessaloniki
Postal Code546 42
Phone+30 2313312229
Class Code33115200
Class DescriptionCAT scanners
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Η παρούσα τεχνική μελέτη με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας — Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και διαδρομή 3 (δίκτυο ποδηλατοδρόμων)» αφορά στην ανάπλαση - ανάπτυξη της περιγραφόμενης περιοχής...
View more
Deadline: Apr 5, 2021
Διακήρυξη υπ’ αριθ. 33/21.Ηλεκτρονικός, ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, για την προμήθεια πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών τύπου Ι για την κάλυψη αναγκών του 700 ΣΕ, για την υλοποίηση προγράμματος παραγωγής έτους 2021.
View more
Deadline: Apr 9, 2021
Διακήρυξη 11/2021, για την αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού των χειρουργείων του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
View more