Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.

Arbetena omfattar kompletta anläggningar med erforderliga byggnads- och markarbeten, maskin-, VVS- och elinstallationer samt projekterings- och konstruktionsarbeten.

Extended TitleUtbyggnad Holmängens avloppsreningsverk
Extended Description

Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.

Arbetena omfattar kompletta anläggningar med erforderliga byggnads- och markarbeten, maskin-, VVS- och elinstallationer samt projekterings- och konstruktionsarbeten.

Deadline Date2021-05-14
Publication Date2021-01-20
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVänersborgs kommun
Attention OfMagnus Schönemann
AddressSundsgatan 29
TownVänersborg
Postal Code462 85
Class Code45252127
Class DescriptionWastewater treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 29, 2021
Drift och underhåll av broar för kommunerna Avesta, Falun och Säter.
View more
Deadline: Mar 12, 2021
Region Kronoberg ska utföra en om- och tillbyggnation utav fastighet E56 på Sigfridsområdet i Växjö. Fastigheten byggs om för att anpassa fastigheten till tre verksamheter Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt...
View more
Stiftelsen Bodenbo vill införa elektroniskt låssystem till samtliga portdörrar och gemensamhetsutrymmen i befintliga fastigheter. Detta för att komma ifrån användandet av enskilda nycklar samt för att öka säkerheten för hyresgäster....
View more