În baza contractului se va actualiza documentatia tehnico-economica, se va asigura serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului, se va intocmi auditului energetic final, documentatia as built și vor fi realizate lucrările de constructii-montaj şi va include, fara a se limita:

— actualizarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG 907/2016;

— intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor (inclusiv intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizului ISU, respectiv scenariul de securitate la incendiu avizat);

— asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe timpul execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie şi ori de câte ori se impune;

— intocmirea proiectului așa cum a fost construit (as built);

— intocmire audit energetic, expertiză termică și energetică și raport tehnic termografic,

după finalizarea lucrărilor de intervenții, dar înainte de recepția la terminarea lucrărilor pentru obtinerea certificatului de performanta energetica;

— pregătirea oricărei documentatii necesare contractantului pentru executia lucrărilor, documentatie care include, dar nu se limitează la:

(a) grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

(b) certificările si rezultatele testelor materialelor;

— documentarea informațiilor necesare pentru cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare, asa cum este definita in Anexa 6 din Regulamentul aprobat prin HG 925/1995, modificat si completat prin Hotararea nr. 742/2018;

— executarea tuturor lucrărilor pe discipline, realizate pe deplin în conformitate cu proiectul tehnic elaborat și cerințele caietului de sarcini

Lucrarile vor fi realizate in conformitate cu prevederile documentatiei puse la dispozitie si a legislatiei in vigoare. Termenul de realizare a investitiei este de 21 de luni (trei luni proiectare si 18 luni executie), iar termenul de garantie este de minimum cinci ani.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 de zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Extended TitleContract lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic «E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105
Extended Description

N baza contractului se va actualiza documentatia tehnico - economica, se va asigura serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului, se va intocmi auditului energetic final, documentatia As Built și vor fi realizate lucrările de constructii-montaj şi va include, fara a se limita:

— Actualizarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG907/2016,

— Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor (inclusiv intocmirea documentatiei pentru obtinerea Avizului ISU respectiv Scenariu de securitate la incendiu avizat),

— Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe timpul execuției lucrărilor inclusiv participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie şi ori de câte ori se impune,

— Intocmirea proiectului așa cum a fost construit (as built),

— Intocmire audit energetic, expertiză termică și energetică și raport tehnic termografic, după finalizarea lucrărilor de intervenții dar înainte de recepția la terminarea lucrărilor pentru obtinerea certificatului de performanta energetica,

— pregătirea oricărei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrărilor, documentatie care include dar nu se limitează la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Certificările si rezultatele testelor materialelor.

— Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare, asa cum este definita in Anexa 6 din Regulamentul aprobat prin HG925/1995, modificat si completat prin Hotararea nr.742/2018,

— Executarea tuturor lucrărilor pe discipline, realizate pe deplin în conformitate cu Proiectul tehnic elaborat și cerințele Caietului de sarcini

Lucrarile vor fi realizate in conformitate cu prevederile documentatiei puse la dispozitie si a legislatiei in vigoare.Termenul de realizare a investitiei este de 21 luni (3 luni proiectare si 18 luni executie), iar termenul de garantie este de minim 5 ani.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Deadline Date2021-03-09
Publication Date2021-01-29
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value20354327.97
OrganisationMunicipiul Timișoara
Attention OfCorina Radu – șef Serviciul achiziții publice
AddressBulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
TownTimișoara
Postal Code300030
Phone+40 256408478
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-22

Building construction work

In baza contractului, vor fi executate lucrari (proiectare si executie) aferente obiectivului de investitii „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la «Colegiul Tehnic E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire.

Extended TitleContract lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investitii „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la «Colegiul Tehnic E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105
Extended Description

In baza contractului, vor fi executate lucrari (proiectare si executie) aferente obiectivului de investitii „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la «Colegiul Tehnic E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire.

Publication Date2021-01-22
CountryRomania
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value20354327.97
OrganisationMunicipiul Timișoara
Attention OfEc. Lucreția Schipor – Consilier achiziții publice
AddressBulevardul C.D. Loga nr. 1
TownTimișoara
Postal Code300030
Phone+40 256408367
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție a gazelor naturale în comunele Măneciu, Teișani, Izvoarele.
View more
Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție cu gaze naturale în comunele Lapoș, Călugăreni, Gura Vadului, Vadu Săpat, Jugureni, Fântânele.
View more
Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție a gazelor naturale în comunele Talea, Adunați Secăria, Șotrile, Valea Doftanei.
View more