Het doel van de aanbesteding is om een Overeenkomst te sluiten met één Leverancier. De looptijd van de beoogde Overeenkomst bedraagt vier jaar, zonder verlengingsopties.

In de gewenste situatie contracteert DJI een Leverancier die in staat is om alle gevraagde producten zoals beschreven in bijlage 6 te leveren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de behoefte die bestaat bij DJI om textiel te verstrekken aan justitiabelen voor persoonlijk gebruik.

Deze verstrekking doet een locatie van DJI aan een justitiabele omdat deze justitiabele verder geen kleding tot zijn beschikking heeft of middelen heeft om deze te verkrijgen.

Extended TitleOverig textiel ten behoeve van justitiabelen
Extended Description

650 000,- EUR.

Deadline Date2021-03-09
Publication Date2021-01-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationInkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Attention OfL. van Heeswijk
AddressBezuidenhoutseweg 20
TownThe Hague
Postal Code2594 AV
Phone+31 880754321
Class Code18000000
Class DescriptionClothing, footwear, luggage articles and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De gemeente Utrecht is van plan om op jaarlijkse basis 18 kilometer riolering volledig te vervangen en/of te relinen. Dit betekent tot 2026 51 km en van 2026 tot 2030...
View more
Vanuit de programmering van het onderhoud is voor de N468 een grootschalige reconstructie gepland in de komende jaren. Dit betreft een project in het kader van grootschalig onderhoud aan de...
View more
De provincie Noord-Brabant, hierna te noemen "de aanbesteder", organiseert een aanbesteding volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog om te komen tot contractering van een ondernemer ten behoeve van de realisatie van...
View more