Izgradnja Edukativnog centra Orahovica Škola u prirodi.

Extended TitleIzgradnja Edukativnog centra Orahovica Škola u prirodi
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

Naručitelj je u 4. izmjenama DON-a objavio 2. Izmjene troškovnika za Grupu 2 i Grupu 3 i produžio rok za dostavu ponuda.

New text:

Naručitelj je u 5. Izmjenama DON-a objavio 3. Izmjene troškovnika za Grupu 2 i Grupu 3 i produžio rok za dostavu ponuda.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-04-20
New text:
2021-04-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-04-20
New text:
2021-04-27
Deadline Date2021-04-27
Publication Date2021-04-20
CountryCroatia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGRAD ORAHOVICA
Attention OfSlađana Živković
AddressFRANJE GAVRANČIĆA 6
TownOrahovica
Postal Code33515
Phone+385 33673094
Fax+385 33673125
Class Code45232460
Class DescriptionSanitary works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-13

Recreation centre construction work

Izgradnja Edukativnog centra Orahovica Škola u prirodi.

Extended TitleIzgradnja Edukativnog centra Orahovica Škola u prirodi
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

Naručitelj je u 2. Izmjenama DON-a objavio 2. Izmjene troškovnika za Grupu 1 i Grupu 4 i 1. Izmjene troškovnika za Grupu 2 i Grupu 3 i Rok za dostavu ponuda.

Naručitelj je u 3. Izmjenama DON-a izmijenio rok za dostavu ponuda.

New text:

Naručitelj je u 4. izmjenama DON-a objavio 2. Izmjene troškovnika za Grupu 2 i Grupu 3 i produžio rok za dostavu ponuda.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-04-09
New text:
2021-04-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-04-09
New text:
2021-04-20
Deadline Date2021-04-20
Publication Date2021-04-13
CountryCroatia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGrad Orahovica
Attention OfSlađana Živković
AddressFranje Gavrančića 6
TownOrahovica
Postal Code33515
Phone+385 33673094
Fax+385 33673125
Class Code45232460
Class DescriptionSanitary works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-02

Recreation centre construction work

Izgradnja Edukativnog centra Orahovica Škola u prirodi.

Extended TitleIzgradnja Edukativnog centra Orahovica Škola u prirodi
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

Naručitelj je objavio 1. Izmjene troškovnika za Grupu 1 i za Grupu 4

New text:

Naručitelj je u 2. Izmjenama DON-a objavio 2. Izmjene troškovnika za Grupu 1 i Grupu 4 i 1. Izmjene troškovnika za Grupu 2 i Grupu 3 i Rok za dostavu ponuda.

Naručitelj je u 3. Izmjenama DON-a izmijenio rok za dostavu ponuda.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-03-31
New text:
2021-04-09
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-03-31
New text:
2021-04-09
Deadline Date2021-04-09
Publication Date2021-04-02
CountryCroatia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGrad Orahovica
Attention OfSlađana Živković
AddressFranje Gavrančića 6
TownOrahovica
Postal Code33515
Phone+385 33673094
Fax+385 33673125
Class Code45232460
Class DescriptionSanitary works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-22

Recreation centre construction work

Izgradnja Edukativnog centra Orahovica Škola u prirodi.

Extended TitleIzgradnja Edukativnog centra Orahovica Škola u prirodi
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-03-19
New text:
2021-03-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-03-19
New text:
2021-03-31
Deadline Date2021-03-31
Publication Date2021-03-22
CountryCroatia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGrad Orahovica
Attention OfSlađana Živković
AddressFranje Gavrančića 6
TownOrahovica
Postal Code33515
Phone+385 33673094
Fax+385 33673125
Class Code45232460
Class DescriptionSanitary works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Klima uređaji za St. dom dr. Franjo Tuđman (isporuka i ugradnja).
View more
Deadline: Jun 2, 2021
Nabava opreme za modernizaciju javne rasvjete u Općini Veliko Trgovišće.
View more
Deadline: Jun 7, 2021
Predmet nabave je nabava pakete hrane za krajnje korisnike projekta „Humanitarni paket za Međimurje“ koji se financira u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), a to su samci i...
View more