HUS-yhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) potilasvalvonta -järjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankkimiseen. Tarvikkeita hankitaan myös olemassa oleviin laitteistoihin.

Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Potilasvalvonta -järjestelmän dynaamisen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2027 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

Extended TitlePotilasvalvonta -järjestelmä
Changes
Section:
I.1
Previous text:

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

New text:

HUS-yhtymä

Section:
I.1
Previous text:

FI1

New text:

FI

Section:
I.1
Previous text:

PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)

New text:

Uutistie 3 C (PL 445, 00029 HUS)

Section:
I.1
Previous text:

HUS

New text:

Vantaa

Section:
I.1
Previous text:

00029

New text:

01770

Section:
I.1
Previous text:

logistiikka.hankinta@hus.fi

New text:

kilpailutus.aneteho@hus.fi

Section:
I.4
Previous text:

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

New text:

Hyvinvointiyhtymä

Section:
II.1.4
Previous text:

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) potilasvalvonta -järjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankkimiseen. Tarvikkeita hankitaan myös olemassa oleviin laitteistoihin.

Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Potilasvalvonta -järjestelmän dynaamisen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2027 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

New text:

HUS-yhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) potilasvalvonta -järjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankkimiseen. Tarvikkeita hankitaan myös olemassa oleviin laitteistoihin.

Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Potilasvalvonta -järjestelmän dynaamisen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2027 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

Section:
II.1.5
Previous text:

13000000.00

New text:

38000000.00

Section:
II.2.3
Previous text:

FI1

New text:

FI

Deadline Date2027-06-30
Publication Date2023-10-18
CountryFinland
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHUS-yhtymä
AddressUutistie 3 C (PL 445, 00029 HUS)
TownVantaa
Postal Code01770
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-08-22

Patient-monitoring system

Hankinnan kohteena on potilasvalvontajärjestelmä kardiologian yksiköihin HUS-yhtymälle, Kymenlaakson hyvinvointialueelle ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Hankinta koostuu seuraavista osa-alueista:

- potilasvalvontamonitorit ja moduulit

- siirtomonitorit

- keskusvalvonnat ja niiden vaatima palvelinympäristö

- telemetriajärjestelmä

Lisäksi pakollisena optiona mm.

- aktiiviset ja passiiviset lisänäytöt

- keskusvalvontajärjestelmän huoltosopimus takuuajan jälkeen

arkityöpäivisin ja 24/7

Extended TitlePotilasvalvontajärjestelmä kardiologian yksiköihin
Extended Description

HUS-yhtymä pyytää tarjouksia potilasvalvontajärjestelmästä kardiologian yksiköihin.

Hankinta koostuu seuraavista osa-alueista:

- potilasvalvontamonitorit ja moduulit

- siirtomonitorit

- keskusvalvonnat ja niiden vaatima palvelinympäristö

- telemetriajärjestelmä

Lisäksi pakollisena optiona tulee tarjota mm.

- aktiiviset ja passiiviset lisänäytöt

- keskusvalvontajärjestelmän huoltosopimus takuuajan jälkeen arkityöpäivisin ja 24/7

Tilaaja päättää optioiden käytöstä aina erikseen.

Tarjoajan tulee tarjota kaikkia osa-alueita, tarjoukset osa-alueittain eivät ole sallittuja.

Hankinnan kohteeseen sisältyvät myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet, jotka ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteessä 4 (Hintaliite). Sopimuskaudella voidaan lisäksi hankkia hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti sopimuksen kohteena oleviin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita, joita ei ole yksilöity tuoteliitteessä (ks. liite 9A Hankintasopimus_Laitteet ja laitteistot).

Tuotteet on tarkemmin kuvattu jäljempänä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Sopimuskaudella tilattavat laitteistokokoonpanot määritellään aina Tilaajan tarpeen mukaisesti ja ne voivat vaihdella suurestikin.

Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin turvalliset ja käyttöön soveltuvat tuotteet, niin että muodostavat Tilaajalle toimivan kokonaisuuden. Tavoitteena on myös tuotteiden hyvä toimitusvarmuus ja että tuotteita on saatavilla, kun niitä tarvitaan. Kilpailutuksen tavoitteena on myös varmistaa kardiologiaan yhtenäinen laitekanta ja yhdenmukaiset työskentelytavat, jolloin potilasturvallisuus paranee ja koulutukset, ohjeistukset sekä huoltovarmuus lisääntyvät.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo (alv 0 %) on yhteensä noin 4 000 000 euroa. Kyse on arviosta, eikä hankintayksikkö sitoudu ilmoitettuihin euromääriin ja tarjouspyynnössä ilmoitettuihin, toteutuneisiin kulutusmääriin. Lopulliset tilausmäärät voivat olla ilmoitettua suurempia tai pienempiä.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti

tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Sopimuskauden pituus on 4 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Kyseessä on useamman hankintayksikön yhteishankinta, joka toteutetaan

hankintarenkaana. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään:

HUS-yhtymä (HUS), Kymenlaakson hyvinvointialue ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Ks. tarkemmat tiedot tarjouspyynnön liitteissä 9A ja 9B Hankintasopimus.

Tämä tarjouspyyntö perustuu HUSin perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään HUS 100-2020 ''Potilasvalvontajärjestelmä", jonka osallistumispyynnössä mainittuja ehtoja sovelletaan tähän hankintaan. Pyydämme tähän dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjä tarjoajia jättämään tarjouksensa tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

HUS valitsee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella yhden toimittajan ja tekee voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen. Hankintasopimusmalli on tarjouspyynnön liitteenä. Tarjoaja sitoutuu liitteenä olevan hankintasopimusmallin ehtoihin jättäessään tarjouksensa tähän tarjouskilpailuun.

Publication Date2023-08-22
CountryFinland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value5000000.00
OrganisationHUS-yhtymä
AddressPL 441 (Uutistie 3 C, 01770 Vantaa)
TownHUS
Postal Code00029
Class Code33195000
Class DescriptionPatient-monitoring system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-08-04

Patient-monitoring system

Hankinta koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Potilasvalvontajärjestelmä anestesia- ja leikkausosastolle

2. Potilasvalvontajärjestelmä teho-osastolle

3. Potilasvalvontajärjestelmä päivystyspoliklinikoille, toimenpidepoliklinikoille, kuvantamiseen ja muihin vastaaviin yksiköihin

Lisäksi pakollisena optiona tulee tarjota:

- potilasvalvontajärjestelmä vuodeosastolle

- telemetriajärjestelmä

- keskusvalvontajärjestelmän huoltosopimus takuuajan jälkeen arkityöpäivisin ja 24/7

- aktiiviset lisänäytöt

- passiiviset lisänäytöt hoitoalueelle

- passiiviset lisänäytöt

- anestesiasyvyyden mittaus

- EEG moduli

- NMT moduli

- Cardiac Output moduli

Extended TitleKESKEYTYSILMOITUS: Potilasvalvontajärjestelmä HUSiin ja Kymsoteen
Extended Description

HUS-yhtymä pyytää tarjouksia potilasvalvontajärjestelmästä HUSiin ja Kymsoteen.

Hankinta koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Potilasvalvontajärjestelmä anestesia- ja leikkausosastolle

2. Potilasvalvontajärjestelmä teho-osastolle

3. Potilasvalvontajärjestelmä päivystyspoliklinikoille, toimenpidepoliklinikoille, kuvantamiseen ja muihin vastaaviin yksiköihin

Lisäksi pakollisena optiona tulee tarjota:

- potilasvalvontajärjestelmä vuodeosastolle

- telemetriajärjestelmä

- keskusvalvontajärjestelmän huoltosopimus takuuajan jälkeen arkityöpäivisin ja 24/7

- aktiiviset lisänäytöt

- passiiviset lisänäytöt hoitoalueelle

- passiiviset lisänäytöt

- anestesiasyvyyden mittaus

- EEG moduli

- NMT moduli

- Cardiac Output moduli

Vapaaehtoiset optiot on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".

Tilaaja päättää optioiden käytöstä aina erikseen. Optiona tarjoaja voi lisäksi ilmoittaa liitteellä 12 Täydentävä hinnasto muita valikoimissaan olevia pakolliset vaatimukset täyttäviä laitteita/laitteistoja. Tilaaja päättää optioiden käyttämisestä erikseen hankintapäätöksenteon yhteydessä ja tarjotut optiolaitteet voidaan sisällyttää sopimustuotteeksi. Optiona tarjottuja laitteita voidaan hankkia sopimuskauden aikana yksiköiden tarpeiden mukaisesti ja ne on huomioitu hankinnan ennakoidussa kokonaisarvossa.

Tarjoajan tulee tarjota kaikkia osa-alueita, tarjoukset osa-alueittain eivät ole sallittuja.

Hankinnan kohteeseen sisältyvät myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet, jotka ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteessä 4 (Hintaliite). Sopimuskaudella voidaan lisäksi hankkia hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti sopimuksen kohteena oleviin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita, joita ei ole yksilöity tuoteliitteessä (ks. liite 9A Hankintasopimus_Laitteet ja laitteistot).

Tuotteet on tarkemmin kuvattu jäljempänä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Sopimuskaudella tilattavat laitteistokokoonpanot määritellään aina Tilaajan tarpeen mukaisesti ja ne voivat vaihdella suurestikin.

Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin turvalliset ja käyttöön soveltuvat tuotteet, niin että ne muodostavat Tilaajalle toimivan kokonaisuuden. Tavoitteena on myös tuotteiden hyvä toimitusvarmuus ja että tuotteita on saatavilla, kun niitä tarvitaan.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo (alv 0 %) on yhteensä noin 19 000 000 euroa. Kyse on arviosta, eikä hankintayksikkö sitoudu ilmoitettuihin euromääriin ja tarjouspyynnössä ilmoitettuihin, toteutuneisiin kulutusmääriin. Lopulliset tilausmäärät voivat olla ilmoitettua suurempia tai pienempiä.

Sopimuskauden pituus on neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiolla. Hankinnan kohteena olevissa laitteissa/laitteistoissa on pitkä elinkaari (vähintään 10 vuotta) ja laitekantaa uusitaan aina vain tarvelähtöisesti. Käyttäjäyksiköissä ei voi olla kahden eri toimittajan laitteistoja käytössä samanaikaisesti sopimustoimittajan vaihtuessa. Laitteiston vaihto on myös henkilökunnan ja potilasturvallisuuden huomioiden vaativa prosessi. Sopimustoimittajien vaihtuminen muutaman vuoden välein ei ole hankintayksikön tehokasta ajankäyttöä eikä se edistä kilpailuttamisen hyötyjä laitteiden pitkän elinkaaren vuoksi.

Kyseessä on useamman hankintayksikön yhteishankinta, joka toteutetaan

hankintarenkaana. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään:

HUS-yhtymä (HUS), Kymenlaakson hyvinvointialue ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Ks. tarkemmat tiedot tarjouspyynnön liitteissä 9A ja 9B Hankintasopimus.

HUS valitsee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella kaksi toimittajaa etusijaisuusjärjestyksellä. Hankintasopimusmalli on tarjouspyynnön liitteenä. Tarjoaja sitoutuu liitteenä olevan hankintasopimusmallin ehtoihin jättäessään tarjouksensa tähän tarjouskilpailuun.

Tämä tarjouspyyntö perustuu HUSin perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään HUS 100-2020 ''Potilasvalvontajärjestelmä", jonka osallistumispyynnössä mainittuja ehtoja sovelletaan tähän hankintaan. Pyydämme tähän dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjä tarjoajia jättämään tarjouksensa tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Publication Date2023-08-04
CountryFinland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationHUS-yhtymä
AddressUutistie 5 (PL 441, 00029 HUS)
TownVantaa
Postal Code01770
Class Code33195000
Class DescriptionPatient-monitoring system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-08-19

Monitors

Hankinnan kohteena on potilasvalvontajärjestelmä Helsingin ja Uudenmaan

Sairaanhoitopiirin Siltasairaalaan. Vuonna 2023 käyttöönotettavaan sairaalaan hankitaan

potilasvalvontajärjestelmä. Hankinta sisältää potilasvalvontamonitorit, mahdolliset passiiviset

ja/tai aktiiviset lisänäytöt, keskusvalvonnan, langattoman reaaliaikaisen monitoroinnin, sekä

järjestelmään liittyvät laitesidonnaiset tarvikkeet. Potilaspaikkoja varustellaan vaihtelevin

kokoonpanoin.

Extended TitlePotilasvalvontajärjestelmä Siltasairaalaan
Extended Description

Hankinnan kohteena on potilasvalvontajärjestelmä Helsingin ja Uudenmaan

Sairaanhoitopiirin Siltasairaalaan. Vuonna 2023 käyttöönotettavaan sairaalaan hankitaan

potilasvalvontajärjestelmä. Hankinta sisältää potilasvalvontamonitorit, mahdolliset passiiviset

ja/tai aktiiviset lisänäytöt, keskusvalvonnan, langattoman reaaliaikaisen monitoroinnin, sekä

järjestelmään liittyvät laitesidonnaiset tarvikkeet. Potilaspaikkoja varustellaan vaihtelevin

kokoonpanoin.

Keskusvalvontajärjestelmälle on mahdollista solmia huoltosopimus takuuajan jälkeen. Tilaaja

päättää huoltosopimuksen käyttöönotosta erikseen.

Hankinta on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen:

1. Potilasvalvontajärjestelmä anestesia- ja leikkausosastolle

2. Potilasvalvontajärjestelmä teho-osastolle

3. Potilasvalvontajärjestelmä vuodeosastoille ja kuvantamisen yksikköön.

Lyhyt kuvaus osa-alueesta 1:

Anestesia- ja leikkausosasto sijaitsee Siltasairaalan 2.kerroksessa. Heräämössä on 14

potilaspaikkaa. Jokaiselle potilaspaikalle tulee potilasvalvontamonitori ja kaikki 14 monitoria

liitetään yhteen keskusvalvontaan. Potilasvalvontamonitorit kiinnitetään potilaspaikalle

monitorivarrella. Heräämön alueella tulee toimia myös langaton reaaliaikainen monitorointi.

Leikkaussaleja on 16 ja ne tulevat saman keskusvalvonnan piiriin. Leikkaussalien

potilasvalvontamonitorit asennetaan leikkaussaleissa sijaitseviin anestesiavaunuihin.

Sen lisäksi 1.kerroksessa on brakyhuone, jonne sijoitetaan yksi (1) potilasvalvontamonitori

kattokiinnitteiseen monitorivarteen ja brakyhuoneen yhteydessä olevaan säätöhuoneeseen

asennetaan yksi (1) passiivinen hoitoalueen lisänäyttö seinäkiinnityksellä. Brakyhuoneen

potilasvalvontamonitoria ei liitetä keskusvalvontaan.

Anestesia- ja leikkausosastolle on mahdollista hankkia passiivisia lisänäyttöjä, jotka voidaan

sijoittaa sekä hoitoalueelle että hoitoalueen ulkopuolelle.

Osa-alueessa 1 on pakollisena optiona Tornisairaalan uuden herämön

potilasvalvontamonitorit ja keskusvalvonta. Uusi heräämö valmistuu keväällä/kesällä 2023,

jolloin tapahtuu myös käyttöönotto. Myös langaton reaaliaikainen monitorointi voidaan

hankkia Tornisairaalaan heräämöön. Tornisairaalan heräämöön tulee 20 potilaspaikkaa,

jotka kaikki varustetaan potilasvalvontamonitorilla. Potilaspaikat tulevat myös

keskusvalvonnan piiriin. Siltasairaalan heräämö sekä Tornisairaalan heräämö muodostavat

toiminnallisen kokonaisuuden, joten Siltasairaalan heräämön keskusvalvonnasta pitää nähdä

myös Tornisairaalan heräämön potilaat ja päinvastoin. Tornisairaalan heräämöön on myös

mahdollista hankkia passiivisia lisänäyttöjä, jotka voidaan sijoitaa sekä hoitoalueelle että

hoitoalueen ulkopuolelle.

Lyhyt kuvaus osa-alueesta 2:

Teho-osasto sijaitsee Siltasairaalaan 1.kerroksessa. Teho-osasto koostuu viidestä eri

potilasmoduulista. Jokaiseen potilasmoduuliin tulee oma keskusvalvonta. Teho-osastolla on

potilaspaikkoja yhteensä kaikissa viidessä potilasmoduulissa 58. Jokaiselle potilaspaikalle

sijoitetaan potilasvalvontamonitori ja sen lisäksi aktiivinen lisänäyttö, jonka kautta voidaan

ohjata potilasvalvontamonitorin toimintaa. Monitorit kiinnitetään kattokiinnitteiseen

monitorivarteen sekä potilaspaikalla olevaan monitorivarteen.

Lyhyt kuvaus osa-alueesta 3:

Kuvantamisen yksikkö sijaitsee Siltasairaalaan 1.kerroksessa. Kuvantamisen yksikköön

hankitaan 11 liikuteltavalla telineellä varustettua potilasvalvontamonitoria, joita voidaan

vaivattomasti liikutella kuvantamisen yksikössä eri huoneisiin. Sen lisäksi yksikössä on neljä (

4) TT huonetta. TT huoneiden yhteydessä on neljä (4) valvontahuonetta. Valvontahuoneet

varustetaan passiivisilla hoitoalueen lisänäytöillä (yksi per valvontahuone) seinäkiinnityksellä.

Kuvantamisen yksikön potilasvalvontamonitoreita ei liitetä keskusvalvontaan.

Siltasairaalan 3.kerroksessa sijaitsee kirurgian poliklinikka, jonne hankitaan kuusi (6)

potilasvalvontamonitoria seinäkiinnityksellä. Sen lisäksi pää- ja kaulakeskuksen

toimenpidehuoneeseen sijoitetaan yksi (1) potilasvalvontamonitori, joka tullaan kiinnittämään

kattokeskuksen monitorivarteen. Näitä 3.kerroksen monitoreja ei liitetä keskusvalvontaan.

Tukielin- ja plastiikkakirurgian vuodeosastot sijaitsevat Siltasairaalan kerroksissa 5 ja 6.

Potilasvalvontamonitoreita on tulossa 5.kerroksen vuodeosastolle kuusi (6) kappaletta,

6.kerroksen vuodeosastolle 10 kappaletta. Monitorit liitetään keskusvalvontaan,

keskusvalvontoja hankitaan yhdet kappaleet kumpaankin kerrokseen. Keskusvalvonnat

sijoitetaan hoitajien tiskeille. Monitorit kiinnitetään joko seinäkiinnityksellä tai varustetaan

liikuteltavalla telineellä.

Pää- ja kaulakeskuksen vuodeosasto sijaitsee Siltasairaalan 7.kerroksessa. Kyseiselle

osastolle hankittavana on kaksi (2) potilasvalvontamonitoria. Monitoreita ei liitetä

keskusvalvontaan. Monitorit kiinnitetään joko seinäkiinnityksellä tai varustetaan liikuteltavalla

telineellä.

7.kerroksessa sijaitsee myös neurokirurgian vuodeosasto, jonne tulee 10

potilasvalvontamonitoria. Monitorit liitetään keskusvalvontaan, keskusvalvontoja hankitaan

kaksi (2) kappaletta ja ne sijoitetaan hoitajien tiskille. Monitorit kiinnitetään joko

seinäkiinnikkeillä tai varustetaan liikuteltavilla telineillä.

Kerrosten pohjapiirustukset ovat tarjouspyynnön liitteinä.

Tarjouspyynnössä ilmoitetut määrät ovat arvioita eikä hankitayksikkö sitoudu annettuihin

määriin. Todelliset hankittavat määrät voivat olla pienempiä tai suurempia kuin

tarjouspyynnössä ilmoitetut määrät.

Tarjoajan tulee tarjota kaikkia osa-alueita, tarjoukset osa-alueittain eivät ole sallittuja.

Laitesidonnaisista tarvikkeista solmitaan oma sopimus, joka on voimassa kiintein hinnoin

48kk ja sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana laitteiston elinkaaren

loppuun saakka.

HUS valitsee yhden toimittajan toimittamaan potilasvalvontajärjestelmän Siltasairaalaan.

Potilasvalvontajärjestelmä tulee toimittaa ja asentaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sisäiseen kilpailutukseen sovelletaan HUS 100-2020 dynaamisen hankintajärjestelmän

osallistumispyynnössä mainittuja ehtoja. Sisäiseen kilpailutukseen voivat osallistua HUS 100

-2020 dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt toimittajat

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti

tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Publication Date2022-08-19
CountryFinland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value4000000.00
OrganisationHelsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Attention OfAnu Salonen
AddressUutistie 5 (PL 441, 00029 HUS)
TownVantaa
Postal Code01770
Class Code33195100
Class DescriptionMonitors
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-09

Monitors

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) potilasvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankkimiseen. Tarvikkeita hankitaan myös olemassa oleviin laitteistoihin.

Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Potilasvalvontajärjestelmän dynaamisen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2027 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

Extended TitlePotilasvalvontajärjestelmä
Extended Description

Pyydämme osallistumishakemuksia potilasvalvontajärjestelmän dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä myös DPS). Järjestelmästä hankitaan teho-, valvonta- ja leikkausosastojen potilasmonitorit, keskusvalvonnat ja tarvikkeet, vuodeosastojen valvontalaitteet, potilaskuljetuksiin soveltuvat monitorilaitteet sekä tarvittaessa niihin liittyvät lisäpalvelut, kuten koulutus tms. palvelut.

HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä.

Dynaamisen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Se on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaollessa. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Tarjouspyynnön muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit. Siihen otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

Deadline Date2027-06-30
Publication Date2021-02-09
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value13000000.00
OrganisationHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
AddressPL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
TownHelsinki
Postal CodeFI-00029
Class Code33195100
Class DescriptionMonitors
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Hankinnan kohteena ovat joukkoliikennepalvelut (linja-autoliikenne) Salon toimivalta-alueella. Liikenne järjestetään reittipohjaisesti, ns. bruttomallilla, jossa tulot tulevat tilaajalle. Hankintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia. Seuraava hankittavaksi tulee kutsuohjattu palveluliikenne, jonka sopimuskausi katkeaa 31.5.2025. Tarjouskilpailu...
View more
Joukkoliikennepalveluiden hankinta / reittiliikennepohjaiset käyttöoikeussopimukset
View more
Tämä ilmoitus koskee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän joukkoliikennepalvelujen hankintaa PSA-asetuksen mukaisesti. Ilmoitus koskee joukkoliikennepalveluja, joiden liikennöinti alkaa vuoden 2027 aikana. Palvelut hankitaan avoimella tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailuja järjestetään vuosittain 1 - 3...
View more