Acord-cadru pentru lucrările de întreținere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru perioada 2021-2022 – loturile 1, 2, 3 şi 4, în conformitate cu cerintele şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, anexa la CS si din lista de cantităţi, care fac parte integranta din documentatia de atribuire.

1. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare in legătură cu documentaţia de atribuire este de minimum 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

2. In conformitate cu dispoziţiile art. 160 alin. (2) şi art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informatii privind acordul-cadru:

— acord-cadru cu un singur operator;

— durata acordului-cadru: maximum 16 luni, până la data de 31.12.2022;

— frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minimum un contract subsecvent/an, pentru fiecare lot;

— contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: nu;

— estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: conform Anexa_cant_min şi max_AC_LOT 1, Anexa_cant_min şi max_AC_LOT 2, Anexa_cant_min şi max_AC_LOT 3, Anexa_cant_min şi max_AC_LOT 4, Anexa_cant_min şi max _CS_LOT1, Anexa_cant_min şi max _CS_LOT2, Anexa_cant_min şi max _CS_LOT3 şi Anexa_cant_min şi max _CS_LOT4 din cadrul documentatiei tehnice (liste de cantităţi);

— estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: lot 1 – 5 461 491,70 RON fără TVA, lot 2 – 6 853 866,57 RON fără TVA, lot 3 – 1 080 037,38 RON fără TVA și lot 4 – 3 096 863,36 RON.

Extended TitleAcord-cadru pentru lucrările de întreținere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru perioada 2021-2022 – loturile 1, 2, 3 şi 4
Extended Description

ACORD CADRU pentru lucrările de întretinere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru perioada 2021-2022_LOT 4, conform CS_LOT 4, Anexei la CS_LOT 4 si a Listei de cantităţi_LOT 4, care fac parte integranta din Documentatia de Atribuire.

Deadline Date2021-04-07
Publication Date2021-02-23
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value12387453.43
OrganisationDirecția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
Attention OfCiprian Ovidiu Ciucan
AddressStr. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13
TownIași
Postal Code700064
Phone+40 232255961
Fax+40 232255960
Class Code45233141
Class DescriptionRoad-maintenance works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție a gazelor naturale în comunele Măneciu, Teișani, Izvoarele.
View more
Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție cu gaze naturale în comunele Lapoș, Călugăreni, Gura Vadului, Vadu Săpat, Jugureni, Fântânele.
View more
Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție a gazelor naturale în comunele Talea, Adunați Secăria, Șotrile, Valea Doftanei.
View more