Vanuit de programmering van het onderhoud is voor de N468 een grootschalige reconstructie gepland in de komende jaren. Dit betreft een project in het kader van grootschalig onderhoud aan de infrastructuur, het gedeeltelijk ophogen/versterken van de waterkering, waarbij tevens de toegestane wegbelasting verhoogd gaat worden van 20 naar 40 ton. De provinciale weg N468 ligt op een regionale waterkering. Het project behelst een reconstructie van de weg over een lengte van 7,7 kilometer, inclusief een dijkophoging, zijnde het provinciale deel en een opgave van dijkstabiliteit over 2,6 kilometer zijnde het Hoogheemraadschap deel. Daarnaast dient over een 14-tal trajecten de binnenwaartse stabiliteit verbeterd te worden. Ook zullen de onder de weg aanwezige kabels en leidingen verplaatst gaan worden en zullen verbeteringen in de waterinfrastructuur en aanpassingen in het waterbeheer worden meegenomen.

Extended TitleMarktconsultatie grootschalig onderhoud N468 DOS-2021-0000342
Extended Description

Vanuit de programmering van het onderhoud is voor de N468 een grootschalige reconstructie gepland in de komende jaren. Dit betreft een project in het kader van grootschalig onderhoud aan de infrastructuur, het gedeeltelijk ophogen/versterken van de waterkering, waarbij tevens de toegestane wegbelasting verhoogd gaat worden van 20 naar 40 ton. De provinciale weg N468 ligt op een regionale waterkering. Het project behelst een reconstructie van de weg over een lengte van 7,7 kilometer, inclusief een dijkophoging, zijnde het provinciale deel en een opgave van dijkstabiliteit over 2,6 kilometer zijnde het Hoogheemraadschap deel. Daarnaast dient over een 14-tal trajecten de binnenwaartse stabiliteit verbeterd te worden. Ook zullen de onder de weg aanwezige kabels en leidingen verplaatst gaan worden en zullen verbeteringen in de waterinfrastructuur en aanpassingen in het waterbeheer worden meegenomen.

Publication Date2021-02-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Zuid-Holland
Attention OfEdwin Bergman
AddressZuid-Hollandplein 1
TownThe Hague
Postal Code2596 AW
Phone+31 622244064
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 26, 2021
Strengthening the use of real-world data in drug development – metadata and data quality framework.
View more
Deadline: May 26, 2021
There are several buildings on the JRC Petten site and at the club house in Bergen of which the roofs and additionally in particular installations, must be maintained.
View more
Deadline: May 17, 2021
Het kantoor aan de Graadt Van Roggenweg 500 behoort tot het strategische vastgoedvoorraad van het Rijksvastgoedbedrijf waarin diverse onderdelen van het Rijk gehuisvest zijn (en nog zullen worden). De opdracht...
View more