De Provincie Noord-Brabant, hierna te noemen "de aanbesteder", organiseert een aanbesteding volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog om te komen tot contractering van een ondernemer ten behoeve van de realisatie van het werk (hierna: de opdracht), gedefinieerd als:

“N629.09 Tracé Provincialeweg - Steenstraat".

Extended TitleContractnummer 629.09.02.RE Tracé Provincialeweg - Steenstraat
Extended Description

De bestaande N629 voldoet in de huidige vorm niet. Uit studies naar de N629 en de Westerlaan, die gedaan zijn door de gemeenten Oosterhout en Dongen in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, blijkt dat:

a) op de bestaande N629 (Heistraat) sprake is van problemen met betrekking tot doorstro-ming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling;

b) op de Westerlaan/Duiventorenbaan in de gemeente Dongen (de wegen die aansluiten op de N629) sprake is van leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen;

c) de bovengenoemde problemen toe zullen nemen door het aan te leggen bedrijventerrein Everdenberg-Oost en autonome ontwikkelingen op het gebied van stedelijke uitbreiding in Dongen.

Opdracht

De opdracht omvat op hoofdlijnen:

a) realisatie nieuwe provinciale weg N629 tussen de Provincialeweg en de Steenstraat;

b) realisatie van enkele onderliggende wegen, zoals een parallelweg en zandpaden;

c) realisatie van enkele aansluitingen op het onderliggend (gemeentelijk) wegennet;

d) realisatie nieuwe fietstunnel;

e) realisatie nieuwe brug over het Wilhelminakanaal;

f) realisatie compenserende maatregelen flora & fauna;

g) realisatie nieuwe waterhuishouding;

h) realisatie (deel) snelfietsroute.

Deadline Date2021-04-19
Publication Date2021-03-19
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationProvincie Noord-Brabant
Attention OfFrank Roebroek
AddressBrabantlaan 1
Town's-Hertogenbosch
Postal Code5216 TV
Class Code45233121
Class DescriptionMain road construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-26

Main road construction works

De provincie Noord-Brabant, hierna te noemen "de aanbesteder", organiseert een aanbesteding volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog om te komen tot contractering van een ondernemer ten behoeve van de realisatie van het werk (hierna: de opdracht), gedefinieerd als:

“N629.09 Tracé Provincialeweg — Steenstraat".

Extended TitleContractnummer 629.09.02.RE Tracé Provincialeweg — Steenstraat
Extended Description

De bestaande N629 voldoet in de huidige vorm niet. Uit studies naar de N629 en de Westerlaan, die gedaan zijn door de gemeenten Oosterhout en Dongen in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, blijkt dat:

— op de bestaande N629 (Heistraat) sprake is van problemen met betrekking tot doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling,

— op de Westerlaan/Duiventorenbaan in de gemeente Dongen (de wegen die aansluiten op de N629) sprake is van leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen,

— de bovengenoemde problemen toe zullen nemen door het aan te leggen bedrijventerrein Everdenberg-Oost en autonome ontwikkelingen op het gebied van stedelijke uitbreiding in Dongen.

Opdracht

De opdracht omvat op hoofdlijnen:

— realisatie nieuwe provinciale weg N629 tussen de Provincialeweg en de Steenstraat,

— realisatie van enkele onderliggende wegen, zoals een parallelweg en zandpaden,

— realisatie van enkele aansluitingen op het onderliggend (gemeentelijk) wegennet,

— realisatie nieuwe fietstunnel,

— realisatie nieuwe brug over het Wilhelminakanaal,

— realisatie compenserende maatregelen flora en fauna,

— realisatie nieuwe waterhuishouding,

— Realisatie (deel) snelfietsroute.

Publication Date2021-02-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Brabant
Attention OfFrank Roebroek
AddressBrabantlaan 1
Town's-Hertogenbosch
Postal Code5216 TV
Class Code45233121
Class DescriptionMain road construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The procurement is about the replacement of old chillers close to the end of their technical life with new more energy efficient heat pumps and an upgrade of the cooling...
View more
Het werk betreft 7 tot 17 tanks met een diameter tussen de 33 en 52 meter. De breedte van de wanden bedragen tussen de 25 en 30 cm en zijn...
View more
Het werk betreft 7 tot 17 tanks met een diameter tussen de 33 en 52 meter. De breedte van de wanden bedragen tussen de 25 en 30 cm en zijn...
View more