Upplands-Brohus avser att uppföra fyra flerbostadshus med hyreslägenheter, fördelade på två kvarter, Kvarter 5 och Kvarter 6. Båda kvarteren har två huskroppar som delvis är sammanbundna med underjordiskt garage i ett plan och bostäder i suterräng.

Fastigheterna innehåller totalt 152 lägenheter från 1 ROK till 4 ROK.

Projektet inramas av tre befintliga gatorna (Ringvägen, Kokillbacken och Enköpingsvägen). Stambanan för järnväg ligger i närheten av projektet.

Extended TitleKokillbacken - Kungsängen Kyrkby 2:307
Changes
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2021-08-09
New text:
2021-08-22
Section:
II.2.7)
Previous text:
2021-05-07
New text:
2021-05-18
Deadline Date2021-04-22
Publication Date2021-04-06
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAktiebolaget Upplands-Brohus
Attention OfElias Lindqvist
AddressBox 2070
TownKungsängen
Postal Code19602
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-17

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Upplands-Brohus avser att uppföra fyra flerbostadshus med hyreslägenheter, fördelade på två kvarter, Kvarter 5 och Kvarter 6. Båda kvarteren har två huskroppar som delvis är sammanbundna med underjordiskt garage i ett plan och bostäder i suterräng.

Fastigheterna innehåller totalt 152 lägenheter från 1 ROK till 4 ROK.

Projektet inramas av tre befintliga gatorna (Ringvägen, Kokillbacken och Enköpingsvägen). Stambanan för järnväg ligger i närheten av projektet.

Extended TitleKokillbacken - Kungsängen Kyrkby 2:307
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-04-08
New text:
2021-04-22
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-04-09
New text:
2021-04-23
Deadline Date2021-04-22
Publication Date2021-03-17
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAktiebolaget Upplands-Brohus
Attention OfElias Lindqvist
AddressBox 2070
TownKungsängen
Postal Code196 02
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-26

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Upplands-Brohus avser att uppföra fyra flerbostadshus med hyreslägenheter, fördelade på två kvarter, Kvarter 5 och Kvarter 6. Båda kvarteren har två huskroppar som delvis är sammanbundna med underjordiskt garage i ett plan och bostäder i suterräng.

Fastigheterna innehåller totalt 152 lägenheter från 1 ROK till 4 ROK.

Projektet inramas av tre befintliga gatorna (Ringvägen, Kokillbacken och Enköpingsvägen). Stambanan för järnväg ligger i närheten av projektet.

Extended TitleKokillbacken - Kungsängen Kyrkby 2:307
Extended Description

Upplands-Brohus avser att uppföra fyra flerbostadshus med hyreslägenheter, fördelade på två kvarter, Kvarter 5 och Kvarter 6. Båda kvarteren har två huskroppar som är delvis sammanbundna med underjordiskt garage i ett plan och bostäder i suterräng.

Husen ligger trappade i en sydsluttning

Fastigheterna innehåller totalt 152 lägenheter från 1 ROK till 4 ROK.

I öster, angränsande till Kvarter 5 och 6 har bostadshus nyligen uppförts. I väster ägs marken av Upplands-Bro kommun, som i framtiden avser anlägga en naturpark.

Projektet inramas av de tre befintliga gatorna. Ringvägen, Kokillbacken och Enköpingsvägen. Stambanan för järnväg ligger sydväst om projektet

I övrigt redovisas detaljerade uppgifter i förfrågningsunderlaget.

Deadline Date2021-04-08
Publication Date2021-02-26
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAktiebolaget Upplands-Brohus
Attention OfElias Lindqvist
AddressBOX 2070
TownKUNGSÄNGEN
Postal Code196 02
Class Code45211000
Class DescriptionConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 14, 2021
Upphandling av beläggningsarbeten för Vänersborgs kommun.
View more
Deadline: May 14, 2021
Upphandling av beläggningsarbeten.
View more
Deadline: May 7, 2021
Ramavtal gällande mark-och anläggningsarbeten i fyra områden:1. Nyköpingshus, Nyköpings Residens, Tullgarn, Tullgarns kungsgård (hela gården inkl alla jordbruksarrenden), Lilla Kungsladugården, Stora Kungsladugården, Ådö kaptensboställe, Stenhammar, Tovetorp och Hävringe2. Tumba, Landsort,...
View more