Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinaa ja valmistellaan mahdollista tarjouskilpailua hankintalain 65 §:n mukaisesti (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, kutsu neuvottelumenettelyyn tai vastaava hankintailmoitus. Tietopyynnön julkaisemisella tai siihen liittyvillä annetuilla lisätiedoilla ei aloiteta tarjouskilpailua. Hankintayksikkö voi käyttää tietopyynnön vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa. Vastaaminen tietopyyntöön ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiselle eikä vastaukset sido vastaajaa. Tietopyyntöön vastanneille ja markkinavuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta.

Tämä tietopyyntö ei velvoita Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:tä toteuttamaan varsinaista hankintaa ja tarjouskilpailua.

Extended TitleTietopyyntö Otakaari 2 päätoteutuksesta
Extended Description

Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinaa ja valmistellaan mahdollista tarjouskilpailua hankintalain 65 §:n mukaisesti (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, kutsu neuvottelumenettelyyn tai vastaava hankintailmoitus. Tietopyynnön julkaisemisella tai siihen liittyvillä annetuilla lisätiedoilla ei aloiteta tarjouskilpailua. Hankintayksikkö voi käyttää tietopyynnön vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa. Vastaaminen tietopyyntöön ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiselle, eivätkä vastaukset sido vastaajaa. Tietopyyntöön vastanneille ja markkinavuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta.

Tämä tietopyyntö ei velvoita Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:tä toteuttamaan varsinaista hankintaa ja tarjouskilpailua.

Aalto-yliopisto kehittää kampustaan strategian mukaisesti. Aalto-yliopiston pääkampus sijaitsee Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy suunnittelee päätoteuttajan kilpailuttamista kampuskehityksen hankkeisiin. Kyseessä on mahdollinen yhteishankinta, johon osallistuvat Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja sen kanssa samaan yliopistokonserniin kuuluvat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy palveluyhtiönä toteuttaa mahdollisen hankinnan keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden puolesta ja lukuun. Tiedot annetaan sitoumuksetta.

Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia ystävällisesti ilmoittamaan yhteystietonsa (sähköpostiosoite) 8.3.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen heikki.hurri@aalto.fi Hankintayksikkö toimittaa yksityiskohtaisemman tietopyynnön yhteystietonsa ilmoittaneille.

Ilmoittautuneiden toimijoiden kanssa voidaan käydä vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja vaatimuksista. Ilmoittautuneille toimijoille voidaan myös lähettää hankintaan liittyviä lisäkysymyksiä.

Publication Date2021-03-03
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value30000000.0
OrganisationAalto-yliopistokiinteistöt Oy
TownAalto
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 4, 2021
A-Kruunu Porvoon Raatimiehenkatu - nimisen asuinrakennushankkeen rakentaminen kokonaisurakkana sisältäen LVISA-työt.Rakennushanke sisältää A-Kruunun omaan omistukseen tulevien asuinkerrostalojen, piharakennuksen ja pihojen rakentamisen kiinteähintaisena kokonaisurakkana
View more
Deadline: May 27, 2021
Pyynikintie 2 perusparannushankeTampereen teknillinen oppilaitoksen ensimmäinen vaihe on valmistunut 1916 (arkkitehti Richard Björnberg) ja toinen vaihe vuonna 1934 (arkkitehti G.J.Åhberg).Pyynikki on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, RKY-alueeksi. Pyynikintie 2 sijaitsee...
View more
Deadline: May 24, 2021
Rakennustyön kohteena on Espoon kaupungissa sijaitseva Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennushanke tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. Liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa on mainittu hankkeen kaupalliset ja tekniset asiakirjat.Rakennuspaikan osoite: Kalajärven...
View more