Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinaa ja valmistellaan mahdollista tarjouskilpailua hankintalain 65 §:n mukaisesti (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, kutsu neuvottelumenettelyyn tai vastaava hankintailmoitus. Tietopyynnön julkaisemisella tai siihen liittyvillä annetuilla lisätiedoilla ei aloiteta tarjouskilpailua. Hankintayksikkö voi käyttää tietopyynnön vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa. Vastaaminen tietopyyntöön ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiselle eikä vastaukset sido vastaajaa. Tietopyyntöön vastanneille ja markkinavuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta.

Tämä tietopyyntö ei velvoita Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:tä toteuttamaan varsinaista hankintaa ja tarjouskilpailua.

Extended TitleTietopyyntö Otakaari 2 päätoteutuksesta
Extended Description

Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinaa ja valmistellaan mahdollista tarjouskilpailua hankintalain 65 §:n mukaisesti (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, kutsu neuvottelumenettelyyn tai vastaava hankintailmoitus. Tietopyynnön julkaisemisella tai siihen liittyvillä annetuilla lisätiedoilla ei aloiteta tarjouskilpailua. Hankintayksikkö voi käyttää tietopyynnön vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa. Vastaaminen tietopyyntöön ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiselle, eivätkä vastaukset sido vastaajaa. Tietopyyntöön vastanneille ja markkinavuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta.

Tämä tietopyyntö ei velvoita Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:tä toteuttamaan varsinaista hankintaa ja tarjouskilpailua.

Aalto-yliopisto kehittää kampustaan strategian mukaisesti. Aalto-yliopiston pääkampus sijaitsee Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy suunnittelee päätoteuttajan kilpailuttamista kampuskehityksen hankkeisiin. Kyseessä on mahdollinen yhteishankinta, johon osallistuvat Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja sen kanssa samaan yliopistokonserniin kuuluvat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy palveluyhtiönä toteuttaa mahdollisen hankinnan keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden puolesta ja lukuun. Tiedot annetaan sitoumuksetta.

Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia ystävällisesti ilmoittamaan yhteystietonsa (sähköpostiosoite) 8.3.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen heikki.hurri@aalto.fi Hankintayksikkö toimittaa yksityiskohtaisemman tietopyynnön yhteystietonsa ilmoittaneille.

Ilmoittautuneiden toimijoiden kanssa voidaan käydä vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja vaatimuksista. Ilmoittautuneille toimijoille voidaan myös lähettää hankintaan liittyviä lisäkysymyksiä.

Publication Date2021-03-03
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value30000000.0
OrganisationAalto-yliopistokiinteistöt Oy
TownAalto
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Turun kaupunki / Kaupunkirakentaminen, toimitilojen rakennuttaminen tulee kilpailuttamaan asiantuntijatiimin vastaamaan Suikkilan päiväkodin ja koulun toteuttamisesta. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhteistoimintaurakkana, johon toteuttajat (rakennusliike ja suunnittelijat) valitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.Suunnitteluvaihe tehdään yhdessä...
View more
Deadline: May 21, 2021
Väylävirasto kilpailuttaa kehitysvaiheen sisältävällä suunnittele ja toteuta (STk) -urakkamuodolla toteutettavan kantatien 68 parantamisurakan Pedersöressä.Urakka koostuu kahdesta (2) valtuushankkeesta, jotka on teknistaloudellisista syistä yhdistetty toteutettavaksi yhtenä (1) urakkana. Hankkeet ovat:1. Kt68...
View more
Deadline: May 20, 2021
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne uuden palvelukodin rakentamisesta, jonka tilaaja vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kyseessä on ikäihmisten ympärivuorokautinen, tehostetun palveluasumisen yksikkö.Tilaaja sitoutuu vuokraamaan rakennuksen 20 vuodeksi + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.Tarjous...
View more