Stiftelsen Bodenbo vill införa elektroniskt låssystem till samtliga portdörrar och gemensamhetsutrymmen i befintliga fastigheter. Detta för att komma ifrån användandet av enskilda nycklar samt för att öka säkerheten för hyresgäster. Uppskattningsvis handlar det till om en kvantitet på ca 200 st. elektroniska lås som implementeras under avtalsperioden. Införandet av låssystemet görs etappvis enligt en tidplan som tas fram av beställaren i samråd med leverantören.

Extended TitleRFI - Elektroniska lås
Extended Description

Stiftelsen Bodenbo vill införa elektroniskt låssystem till samtliga portdörrar och gemensamhetsutrymmen i befintliga fastigheter. Detta för att komma ifrån användandet av enskilda nycklar samt för att öka säkerheten för hyresgäster. Uppskattningsvis handlar det till om en kvantitet på ca 200 st. elektroniska lås som implementeras under avtalsperioden. Införandet av låssystemet görs etappvis enligt en tidplan som tas fram av beställaren i samråd med leverantören.

Publication Date2021-03-03
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationStiftelsen Bodenbo
Attention OfAmar Al-Djaber
AddressBox 801
TownBoden
Postal Code961 17
Class Code44521120
Class DescriptionElectronic security lock
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The aim of this contract is to provide a framework for a diverse range of capacity building and technical exchange activities (in both methodology and size) to support all EU/EEA...
View more
Se bifogad bilaga.
View more
Deadline: May 21, 2021
Entreprenaden avser ombyggnad av Nygatan mellan Sveagatan och Vasagatan. Objektet är beläget i innerstadsmiljöUtförandeentreprenaden avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för...
View more