Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též jako „předmět plnění“) je výstavba nového trakčního trolejového vedení ulicemi Sokolovská, Pávovská na smyčku Bosch s napojením do stávajícího trolejového vedení v křižovatce ulic Pražská a Romana Havelky, vše na území statutárního města Jihlavy. Celková délka nové trolejové tratě je cca 5,7 km.

Předmětem této veřejné zakázky jsou tedy veškeré stavební práce, dodávky a služby v rozsahu a dle podmínek stanovených v přílohách zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, tj. v příloze č. 1 (návrh smlouvy o dílo), v příloze č. 2 (projektová dokumentace) a v příloze č. 3 (výkaz výměr) a případně dalších dokumentů, na které zadávací dokumentace odkazuje.

Extended TitleRozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-04-09
New text:
2021-04-23
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-04-09
New text:
2021-04-23
Deadline Date2021-04-23
Publication Date2021-04-12
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStatutární město Jihlava
Attention OfIng. Veronika Šimonová
AddressMasarykovo nám. 97/1
TownJihlava
Postal Code586 01
Phone+420 565592015
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 20, 2021
Účelem této veřejné zakázky je provedení sanace kontaminované zeminy a/nebo jiného materiálu, vyčištění prostoru od ekologicky závadného znečištění a provedení zejména takových geologickýchGeotechnických opatření a zemních prací, aby lokalita splňovala...
View more
Deadline: Apr 28, 2021
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (Vzor smlouvy o dílo) a příloze č....
View more
Deadline: May 10, 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování nového bezbariérového WC v místě stávajícího, avšak nevyhovujícího sociálního zařízení umístěného v pavilonu technických předmětů ZŠ Edvarda Beneše na adrese Mírové...
View more