Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Extended TitleRemont przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-04-01
New text:
2021-04-06
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-04-01
New text:
2021-04-06
Deadline Date2021-04-06
Publication Date2021-03-31
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik Gminy Wrocław
Attention OfDział Zamówień – Anna Radwańska
Addressul. Bolesława Prusa 75–79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250818
Fax+48 713250802
Class Code45234126
Class DescriptionTramline construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-05

Tramline construction works

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Extended TitleRemont przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu na warunkach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Deadline Date2021-04-01
Publication Date2021-03-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik Gminy Wrocław
Attention OfDział Zamówień – Anna Radwańska
Addressul. Bolesława Prusa 75-79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250818
Fax+48 713250802
Class Code45234126
Class DescriptionTramline construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 11, 2021
The scope of this procurement procedure is to award framework contract(s) for provision of SARS-CoV-2 testing and close contacts tracing. The tender procedure is divided in the following 2 lots:Lot...
View more
Projekt i budowa serwerowni w siedzibie w Radomiu.
View more
Deadline: May 19, 2021
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I określona w dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.
View more