Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει 2 διακριτά μέρη:

α) μέρος 1: την κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)·

β) μέρος 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της Μ.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4412/2016, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Extended TitleΚατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Κέρκυρας.
Changes
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-07-15
New text:
2021-09-16
Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-07-19
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΦo.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.
Attention OfΚωνσταντίνος Τσιόπτσιας
AddressΜ. Γερουλάνου και Ριζοσπαστών 5
TownArgostoli
Postal Code281 00
Phone+30 2461045533
Fax+30 2695045179
Class Code45222100
Class DescriptionWaste-treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-07

Waste-treatment plant construction work

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει 2 διακριτά μέρη:

α) μέρος 1: την κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)·

β) μέρος 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της Μ.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4412/2016, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Extended TitleΚατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Κέρκυρας.
Changes
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-07-05
New text:
2021-07-15
Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-07-07
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΦο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.
Attention OfΚωνσταντίνος Τσιόπτσιας
AddressΜ. Γερουλάνου και Ριζοσπαστών 5
TownArgostoli
Postal Code281 00
Phone+30 2461045533
Fax+30 2695045179
Class Code45222100
Class DescriptionWaste-treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-22

Waste-treatment plant construction work

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει 2 διακριτά μέρη:

α) μέρος 1: την κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)·

β) μέρος 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της Μ.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4412/2016, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Extended TitleΚατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Κέρκυρας.
Changes
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-06-18
New text:
2021-07-05
Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-06-22
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΦο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.
Attention OfΚωνσταντίνος Τσιόπτσιας
AddressΜ. Γερουλάνου και Ριζοσπαστών 5
TownArgostoli
Postal Code281 00
Phone+30 2461045533
Fax+30 2695045179
Class Code45222100
Class DescriptionWaste-treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 7, 2021
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των έργων προσαγωγής τού νερού και των απαραίτητων δικτύων (αρδευτικά και αποστραγγιστικά), για την εξυπηρέτηση 18.000 στρ. περίπου μεικτής έκτασης των αγροκτημάτων εντός της...
View more
Deadline: Oct 20, 2021
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόννων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε, όλες τις αναγκαίες υποδομές.Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για...
View more
Deadline: Sep 10, 2021
Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις πανεπιστημιακές μονάδες στις πόλεις Πάτρα, Κόρινθο, Σπάρτη, Τρίπολη και Καλαμάτα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής...
View more