Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w tym pobieranie od wnioskodawców i dostarczanie przedstawicielstwu dyplomatycznemu i polskim urzędom konsularnym danych biometrycznych niezbędnych do wydania wiz Schengen oraz wniosków na wizy krajowe na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej z siedzibą w Moskwie oraz na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, Konsulatu Generalnego RP w Irkucku i Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, których maksymalną liczbę oszacowano na 468 000 wniosków wizowych przyjętych w 27 PPWW w okresie 4 lat od daty zawarcia umowy.

Extended TitleUsługi przyjmowania wniosków wizowych na rzecz polskich placówek zagranicznych w Federacji Rosyjskiej
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w tym pobieranie od wnioskodawców i dostarczanie przedstawicielstwu dyplomatycznemu i polskim urzędom konsularnym danych biometrycznych niezbędnych do wydania wiz Schengen oraz wniosków na wizy krajowe na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej z siedzibą w Moskwie oraz na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, Konsulatu Generalnego RP w Irkucku i Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, których maksymalną liczbę oszacowano na 468 000 wniosków wizowych przyjętych w 27 PPWW w okresie 4 lat od daty zawarcia umowy.

Modifications

Zmiana obowiązującej od dnia 27 marca 2018 r. umowy na świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych poprzez jej przedłużenie o dodatkowe 12 miesięcy (tj. do dnia 27 marca 2023 r.) oraz zwiększenie wolumenu przyjmowanych wniosków wizowych o 29,62 % względem pierwotnych wartości, tj. o 138 630 dodatkowych wniosków wizowych do łącznej maksymalnej liczby 606 630 wniosków. W konsekwencji powyższego, ogólna wartość umowy wzrosła o 1 551 269,70 EUR brutto, do wartości 6 776 676,46 EUR brutto, przy zachowaniu pobieranej od wnioskodawców ceny jednostkowej w niezmienionej wysokości 11,19 EUR brutto za przyjęcie wniosku wizowego.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-03-26
CountryRussia
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej
Attention OfEwelina Kochowska
Addressul. Klimaszkina 4
TownMoscow
Postal Code123 557
Phone+7 4952311551
Fax+7 4952311555
Class Code75211110
Class DescriptionConsular services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 16, 2021
Welthungerhilfe was established in 1962. It is today one of the largest private organisations working in the area of development cooperation and humanitarian aid in Germany. Non-profit-seeking, non-partisan and non-denominational....
View more
Deadline: May 28, 2021
The overall objective is to communicate the EU's commitment to supporting Turkey in its efforts to host the largest number of persons in need of international protection in the world;...
View more
Deadline: Jun 21, 2021
Construction of Elevated Structures (viaduct & stations) of length 7,50 km (approx.) from Gottigere to Swagath Road Cross (chainage 00,00 m to 7 501,818 m) including Kothnur Depot entry line,...
View more