Het project NNP de Utrecht kenmerkt zich door een diversiteit aan werkzaamheden verspreid over een groot gebied. Het bestaat uit meerdere deelgebieden met maatregelen die in de juiste volgordelijkheid dienen te worden uitgevoerd. Van de maatregelen op grote oppervlaktes tot specialistisch, kleinschalige werkzaamheden bij mensen in de tuin. De mitigerende maatregelen vergen veel maatwerk en afstemming bij realisatie. Verder is er voor de vrijkomende grond uit het project nagedacht over de te verwerken bestemmingen, zowel binnen het projectgebied als met andere projecten van het waterschap. Zie de aanbestedingsstukken voor een nadere omschrijving van de werkzaamheden.

Extended TitleUitvoering werkzaamheden Natte Natuur Parel de Utrecht
Changes
Section:
II.2.9)
Previous text:

Indien nodig dan wordt het aantal inschrijvers voor de offertefase via loting tot maximaal vijf inschrijvers teruggebracht.

New text:
Section:
III.1.1)
Previous text:

Zie Negometrix.

New text:

Zie Negometrix (zie aangepaste kerncompetenties in Negometrix).

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-05-10
New text:
2021-05-25
Section:
IV.2.3)
Previous text:
2021-05-31
New text:
2021-06-14
Deadline Date2021-05-25
Publication Date2021-04-27
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWaterschap De Dommel
Attention OfBirgitte De Kraker
AddressBosscheweg 56
TownBoxtel
Postal Code5283 WB
Phone+31 411618235
Class Code45112000
Class DescriptionExcavating and earthmoving work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-12

Construction work for water projects

Het project NNP de Utrecht kenmerkt zich door een diversiteit aan werkzaamheden verspreid over een groot gebied. Het bestaat uit meerdere deelgebieden met maatregelen die in de juiste volgordelijkheid dienen te worden uitgevoerd. Van de maatregelen op grote oppervlaktes tot specialistisch, kleinschalige werkzaamheden bij mensen in de tuin. De mitigerende maatregelen vergen veel maatwerk en afstemming bij realisatie. Verder is er voor de vrijkomende grond uit het project nagedacht over de te verwerken bestemmingen, zowel binnen het projectgebied als met andere projecten van het waterschap. Zie de aanbestedingsstukken voor een nadere omschrijving van de werkzaamheden.

Extended TitleUitvoering werkzaamheden Natte Natuur Parel de Utrecht
Extended Description

1. Ontgraven en herprofileren (opwaarderen) watergangen ca. 7,7 km;

2. Afgraven percelen (ca. 49 percelen) ca. 105 ha/Ca 300 000 m3;

3. Dempen en verondiepen watergangen ca. 28 km;

4. Ophogen percelen (ca. 26 percelen) ca. 31 ha;

5. Aanleg recreatieve paden (fiets en wandel) en vlonderpad ca. 1 800 m;

6. Aanbrengen (ca. 32) en vervangen (ca. 30) van duikers ca. 62 st;

7. Verwijderen van duikers en dammen ca. 43 st;

8. Amoveren van kunstwerken; stuwen (klepbreedte van 0,50 tot 4,00 m breed) (ca.7), kleine gemalen (ca. 2), wandelbrug (ca.1): ca. 10 st;

9. Aanbrengen (wandel)bruggen ca. 2 st;

10. Aanbrengen van stuwen (klepbreedte van 0,50 tot 4,00 m breed) ca. 5 st;

11. Aanbrengen (IT-)riool ca 400 m;

12. Aanbrengen bos ca. 20 ha;

13. Inzaaien terreinen ca. 43 ha;

14. Enten terreinen heide en nat schraalland ca. 76 ha;

15. Mitigerende maatregelen bij particulieren (ca.15 eigenaren) bestaande uit o.a.:

— rooiwerkzaamheden,

— ophogen percelen,

— aanbrengen (peilgestuurde) drainage,

— ontgraven en herprofileren watergangen,

— herstelwerkzaamheden (o.a. inzaaien)

Ca. 22 ha.

Deadline Date2021-05-10
Publication Date2021-04-12
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWaterschap De Dommel
Attention OfBirgitte De Kraker
AddressBosscheweg 56
TownBoxtel
Postal Code5283 WB
Phone+31 411618235
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 2, 2021
Strengthening the use of real-world data in drug development – Metadata and Data Quality Framework.
View more
Deadline: Jun 3, 2021
Provision of monitoring of scientific and medical literature and the entry of relevant information into EudraVigilance required by Article 27 of Regulation (EC) No. 726/2004.
View more
The purpose of this call for tenders is the supply of one low temperature water electrolysis test station equipment for use in the scientific laboratories of JRC Petten.The equipment will...
View more