Voor de Internationale School Utrecht (ISUtrecht) zal nieuwe huisvesting gebouwd worden op het Utrecht Science Park (USP). De gemeente Utrecht is voor dit project de bouwheer. Het nieuwe gebouw dient ruimte te bieden aan ca. 1 200 leerlingen en zal een omvang hebben van ca. 14 600 m2 bvo.

Wij merken dat we de beoogde (esthetische) kwaliteit niet altijd halen in de projecten die we aanbesteden en willen daarom meer zeggenschap hebben in de afwegingen die er worden gemaakt op het gebied van kwaliteit. Daarnaast zien we kansen meer kennis uit de markt te halen op dat vlak.

Onze gedachte is om de uitvraag anders te organiseren door de ‘Nieuwbouw van de International School Utrecht’ in meerdere percelen aan te besteden, denk aan ruwbouw, schil (gevel), afbouw, installatie, etc.

Wij vinden het belangrijk dat dit haalbaar, werkbaar en realistisch is. Om dat te bereiken hebben we uw input nodig, denk aan uw kennis, visie, randvoorwaarden, etcetera. Eigenlijk alles wat dit bij u oproept.

Extended TitleMarktconsultatie — marktconsultatie nieuwbouw Internationale School Utrecht
Extended Description

Ca. 14 600 m2 bvo.

Publication Date2021-04-13
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Utrecht
Attention OfJacqueline van Straaten
AddressStadsplateau 1
TownUtrecht
Postal Code3521 AZ
Phone+31 302864871
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Rijkswaterstaat Kustlijnzorg wil graag voor meerdere jaren (2022-2025) het benodigde veldwerk op de markt zetten. Hiervoor wordt momenteel een Europese aanbesteding voorbereid, die medio 2021 op TenderNed gepubliceerd wordt. Rijkswaterstaat...
View more
Deadline: Jun 9, 2021
Gemeente Tilburg wil in 2045 volledig klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn. Dit geldt ook voor de eigen gebouwen van de gemeente. De ambitie is om toe te werken naar gebouwen die...
View more
Deadline: May 14, 2021
Niet-Openbare Europese ProcedureAanbestedende dienstStichting Waternet, te dezen gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ir. R.R. Kruize algemeen directeur Waternet.Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, te dezen gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam ten kantore van Stichting Waternet en...
View more