Contract de executie lucrari avand ca obiect „Revitalizare spatii publice urbane, imbunatatirea serviciilor educationale si sociale in orasul Targu Lapus, judetul Maramures”, cu doua loturi distincte, astfel:

— lot 1 – construire gradinita cu patru sali de grupa in orasul Targu Lapus, strada Horea nr. 24, județ Maramures si construire bloc de locuințe sociale cu 30 apartamente în oraș Târgu Lăpuș, str. Horea nr. 22, județ Maramureș;

— lot 2 – infrastructura pietonala si rutiera in orasul Targu Lapus, județ Maramures, constand in principal in:

Lot 1 – CONSTRUIRE GRADINITA CU 4 SALI DE GRUPA in orasul Targu Lapus, strada Horea nr.24, județ Maramures si CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE CU 30 APARTAMENTE în oraș Târgu Lăpuș, str. Horea, Nr.22, județ Maramureș

— rezistenta

— arhitectura

— instalatii electrice

— instalatii semnalizare incendiu

— instalatii curenti slabi

— instalatii gaze naturale

— instalatii sanitare

— instalatii termice

— instalatii canalizare menajera interioara

— canalizare pluviala cladire

— utilaje/echipamente/dotari

Lot 2 – INFRASTRUCTURA PIETONALA SI RUTIERA in orasul Targu Lapus, județ Maramures

— Lucrări de drum (carosabil, trotuare, pasarela, pista biciclisti)

— Alimentare cu apa

— Canalizare pluviala si menajera

— Alimentare cu energie electrică și Post de transformare

— Iluminat public si camere video

Se vor presta lucrările conform specificatiilor din Caietele de sarcini si a Proiectelor tehnice

Valoarea totala estimata a contractului de lucrări este 15.012.527,73 RON (fara TVA), din care:

Lot 1 – CONSTRUIRE GRADINITA CU 4 SALI DE GRUPA in orasul Targu Lapus, strada Horea nr.24, județ Maramures si CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE CU 30 APARTAMENTE în oraș Târgu Lăpuș, str. Horea, Nr.22, județ Maramureș

Valoare estimata – 7.984.126,81 (fara TVA)

Lot 2 – INFRASTRUCTURA PIETONALA SI RUTIERA in orasul Targu Lapus, județ Maramures

Valoare estimata – 7.028.400,92 RON (fara TVA)

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în devizul general aceasta putând fi accesată, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Extended TitleRevitalizare spații publice urbane, îmbunătățirea serviciilor educaționale și sociale în orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș” cu două loturi distincte, astfel: lot 1 – construire grădiniță cu patru săli de grupa în orașul Târgu Lăpuș, str. Horea nr. 24, județ Maramureș și construire bloc de locuințe sociale cu 30 apartamente în oraș Târgu Lăpuș, str. Horea nr. 22, jude [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Extended Description

INFRASTRUCTURA PIETONALA SI RUTIERA in orasul Targu Lapus, județ Maramures, lucrari constant in principal in:

— Lucrări de drum (carosabil, trotuare, pasarela, pista biciclisti)

— Alimentare cu apa

— Canalizare pluviala si menajera

— Alimentare cu energie electrică și Post de transformare

— Iluminat public si camere video

Valoarea estimata a contractului ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie este de 7.028.400,92 RON fara TVA.

Se vor executa lucrarile conform specificatiilor din Caietul de sarcini si a proiectului tehnic.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Durata in luni: - 21 de la semnarea contractului

Deadline Date2021-05-18
Publication Date2021-04-13
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value7028400.92
OrganisationOrașul Târgu Lăpuș
Attention OfMartin Claudiu Fulop
AddressStr. Țibleșului nr. 2
TownTârgu Lăpuș
Postal Code435600
Phone+40 262384465
Fax+40 262385403
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 14, 2021
În baza contractului vor fi executate lucrari aferente acestui obiectiv de investitii, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică anexata si autorizatia de construire nr. 450/23.6.2020. Obiectul contractului reprezinta execuţia tuturor lucrărilor...
View more
Deadline: Jun 23, 2021
Contract de executie lucrari avand ca obiect: „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin”, constand in:— obiect 1 – infrastructura de mobilitate urbane – contine: piste pentru biciclete,...
View more
Deadline: Jun 15, 2021
Proiectare si executie lucrari „Asfaltare drumuri comunale in comuna Orlea, judetul Olt”.Drumurile care fac obiectul acestei investitii, sunt in lungime de 18 143,00 m.Numar de zile pana la care se...
View more