Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 2 μικρών επιβατικών και 2 τετράκυκλων οχημάτων, κινούμενα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια (δεν θα φέρουν μηχανή εσωτερικής καύσης), συνολικού προϋπολογισμού 83 740,00 EUR, ήτοι 103 837,60 EUR με Φ.Π.Α. 24 %.

Extended TitleΠρομήθεια 4 ηλεκτρικών οχημάτων.
Extended Description

Τμήμα 1: «Προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων μικρών επιβατικών οχημάτων», εκτιμώμενης αξίας 19 840,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι συνολικής αξίας 24 601,60 EUR.

Deadline Date2021-05-13
Publication Date2021-04-13
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value19840.00
OrganisationΔήμος Δέλτα
Attention OfΓραφείο Προμηθειών και Αποθηκών
AddressΝικολάου Πλαστήρα 13
TownSindos
Postal Code574 00
Phone+30 2313300520
Fax+30 2310586849
Class Code34144900
Class DescriptionElectric vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 13, 2021
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων - βρεφών) και προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021 - 2022), για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και...
View more
Deadline: May 11, 2021
«Προμήθεια ειδών, υλικών καθαριότητας, λοιπών ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και των νομικών προσώπων του Δήμου:α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "Γιάννης Γάλλος"·β) Σχολική...
View more
Deadline: Jun 22, 2021
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:Τμήμα 2: Αναλώσιμα πολυαισθητήρων Horriba U-10 και U-50 (5 είδη, αξίας 2 433,06 EUR, πλέον ΦΠΑ 583,94 EUR ή συνολικής αξίας 3 017,00 EUR)Τμήμα...
View more