Nærværende udbud vedrører en rammeaftale på levering af mejerivarer, æggeprodukter og relaterede kølevarer. Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud.

Udover råvarer til skolens undervisning driver skolen også 2 forskellige kantiner samt en café til elever og lærere.

Skolens kantine er samtidigt et undervisningskøkken for SKP-elever.

Extended TitleEU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af mejerivarer, æggeprodukter og relaterede kølevarer til Hotel- og Restaurantskolen
Extended Description

Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole, der siden 1922 har uddannet kokke, tjenere og andre elever til hotel- og restaurationsbranchen. Skolen har årligt 6 000 elever. Kerneopgaven for skolen er at uddanne, inspirere og danne skolens elever, så de kan udvikle og udbrede verdens dejligste mad, berigende måltider, taktfuldt værtskab og fantastisk service. Med respekt for kvalitet, nydelse og sanselighed vil de gøre en forskel for verden og hverdagen. Og samtidig rustes de til at tage hånd om at gøre deres del af fremtidens fødevaresystem og turisme bæredygtig.

Skolens vision er at berige og glæde verden med talent og håndværk, der skaber fremtidens bæredygtige gastronomi, hospitality og værtskab.

Hotel- og Restaurantskolen køber årligt mejerivarer for ca. 1,3 mio. DKK. Udover råvarer til skolens undervisning driver skolen også 2 forskellige kantiner samt en café til elever og lærere. Skolens kantine er samtidigt et undervisningskøkken for SKP-elever. Hotel- og Restaurantskolen har på baggrund af de strategiske målsætninger besluttet at nærværende udbud i videste mulige omfang skal understøtte skolens behov for undervisning af elever, og tillægger derfor et tæt samarbejde med en række leverandører stor værdi. Leverandøren skal være adgang til så bredt et udsnit af den økologiske, småskala fødevareproduktion som muligt, for at sikre, at skolens elever får mulighed for at få kendskab og arbejde med et bredt sortiment af fødevarer i sæson som muligt. Det vil ikke være alle skolens elever, der får mulighed for dette i løbet af deres praktiktid eller på en fremtidig arbejdsplads, og netop af den grund er det afgørende, at de får kendskabet etableret i løbet af deres uddannelse på skolen.

Det er derfor også et gennemgående element, at leverandøren er i stand til at videreformidle sin viden om de produkter, der leveres, og det er et konkurrenceparameter, at leverandøren holder oplæg på skolen eller hos en producent i løbet af skoleåret indenfor nærmere beskrevne rammer.

Hotel- og restaurantskolens fødevareforbrug:

Hotel- og Restaurantskolen bruger dels fødevarer i forbindelse med undervisningen i traditionel klasseundervisning, og dels i forbindelse med frokostordninger til skolens elever og lærere:

Undervisning:

Klasseundervisning, bestilles af lærere og tilrettelægges løbende.

Restauranten, hvor en klasse som en del af sin undervisning har ansvaret for en uges drift og bespisning af 120 spisende.

Frokostordning:

Hotel- og Restaurantens kantine drives som en almindelig kantine, dog har kantinen løbende et varierende antal skolepraktik-elever, hvorfor denne også anvendes som undervisningsrum.

Kantinen bespiser typisk 250 dagligt.

Arrangementer:

Hotel- og Restaurant skolen er løbende vært for større arrangementer og mindre private kurser. Fødevareforbruget hertil dækkes også af nærværende aftale.

Deadline Date2021-05-25
Publication Date2021-04-13
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value5200000.00
OrganisationHotel- og Restaurantskolen
Attention OfPia Haaning Rasmussen
AddressVigerslev Allé 18
TownValby
Postal Code2500
Class Code15500000
Class DescriptionDairy products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 3, 2021
Generel beskrivelse af udbuddet:Der er tale om et funktionsudbud med forhandling, jf. udbudsloven § 61. Udbuddet omfatter følgende aftale:Forebyggende facade- og belægningsvedligeholdelse, samt udvendig vinduesvask.Der vil blive indgået en kontrakt...
View more
Deadline: Jun 4, 2021
Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S er i gang med at udføre deres strategiplan, hvor hele kommunen over tid skal separatkloakeres og på sigt have alt spildevandet samlet på renseanlægget i...
View more
Deadline: Jun 3, 2021
Aalborg Kommune har besluttet at etablere et Børne- og Ungeunivers på Stigsborg. Det kommende Børne- og Ungeunivers skal bestå af en firesporet skole med indskoling, mellemtrin og udskoling med 1...
View more