Διακήρυξη διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές, και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια ειδών διατροφής του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και των Παραρτημάτων του [Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων - Γηροκομείο Κιλκίς - Π.Α.Α.Π.Α.Θ. (ΚΕ.ΠΕ.Π. και Ι.Α.Α.) Π.Α.Α.Α.ΜΕ.Α. Σερρών και πρ. ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου], για δώδεκα (12) μήνες.

Extended TitleΔιακήρυξη διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών διατροφής του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και των Παραρτημάτων του.
Extended Description

Διακήρυξη διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές, και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια ειδών διατροφής του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και των Παραρτημάτων του [Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων - Γηροκομείο Κιλκίς - Π.Α.Α.Π.Α.Θ. (ΚΕ.ΠΕ.Π. και Ι.Α.Α.) Π.Α.Α.Α.ΜΕ.Α. Σερρών και πρ. ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου], για δώδεκα (12) μήνες· προϋπολογισμού 922 465,22 EUR + ΦΠΑ ή 1 043 900,90 EUR συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης ίσο με το ποσό της έκπτωσης που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία και θα χρησιμοποιηθεί για τυχόν παράταση των συμβάσεων αναλογικά.

Deadline Date2021-05-17
Publication Date2021-04-16
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value922465.22
OrganisationΚέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Attention OfΦωτεινή Δοξάνη
AddressΠαπαρρηγοπούλου 7
TownThessaloniki
Postal Code546 30
Phone+30 2313022632
Fax+30 2313000703
Class Code15000000
Class DescriptionFood, beverages, tobacco and related products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 13, 2021
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων - βρεφών) και προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021 - 2022), για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και...
View more
Deadline: May 11, 2021
«Προμήθεια ειδών, υλικών καθαριότητας, λοιπών ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και των νομικών προσώπων του Δήμου:α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "Γιάννης Γάλλος"·β) Σχολική...
View more
Deadline: Jun 22, 2021
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:Τμήμα 2: Αναλώσιμα πολυαισθητήρων Horriba U-10 και U-50 (5 είδη, αξίας 2 433,06 EUR, πλέον ΦΠΑ 583,94 EUR ή συνολικής αξίας 3 017,00 EUR)Τμήμα...
View more