Σύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης», με προϋπολογισμό 13 561 500,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ), σε εργασίες κατηγορίας υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών.

Extended TitleΣύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας».
Extended Description

Σύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης».

Με προϋπολογισμό 13 561 500,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ) σε εργασίες κατηγορίας υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών. Το έργο αφορά σε:

α) δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 29.214,9μ., 728 φρεάτια επίσκεψης, 7 αντλιοστάσια και τις διακλαδώσεις για τις συνδέσεις των κατοικιών·

β) το έργο του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων που αποτελείται από:

Αντλιοστάσιο, χερσαίο τμήμα μήκους 1.900 μ αποτελούμενο από δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρων 2xΦ400, φρεάτιο σύνδεσης με τον υποθαλάσσιο αγωγό, αγωγό μήκους 427μ. (χερσαίο τμήμα 27μ. και υποθαλάσσιο 400μ.) διαμέτρου Φ450, διαχυτήρας μήκους 60 μ. διαμέτρων Φ355-Φ250, σε βάθος τοποθέτησης -25 μ.·

γ) επιθεώρηση και έλεγχο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 10.161,20m, που έχει κατασκευασθεί σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, επισκευή τυχόν φθορών, και ό,τι άλλο απαιτείται (απόφραξη, κατασκευή φρεατίων κ.λπ.) προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέργεια και λειτουργικότητα με τα παραδοτέα της παρούσης Πράξης (ειδικός όρος 3 της Πράξης ένταξης).

Deadline Date2021-05-24
Publication Date2021-04-21
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value13561500.00
OrganisationΔήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Attention OfΑντώνιος Γρεμμενάς
Address28ης Οκτωβρίου 26
TownIstiaia
Postal Code342 00
Phone+30 2226350010/55
Fax+30 2226350009
Class Code45232420
Class DescriptionSewage work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 13, 2021
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων - βρεφών) και προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021 - 2022), για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και...
View more
Deadline: May 11, 2021
«Προμήθεια ειδών, υλικών καθαριότητας, λοιπών ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και των νομικών προσώπων του Δήμου:α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "Γιάννης Γάλλος"·β) Σχολική...
View more
Deadline: Jun 22, 2021
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:Τμήμα 2: Αναλώσιμα πολυαισθητήρων Horriba U-10 και U-50 (5 είδη, αξίας 2 433,06 EUR, πλέον ΦΠΑ 583,94 EUR ή συνολικής αξίας 3 017,00 EUR)Τμήμα...
View more