Predmet javnega naročila je nakup raziskovalne opreme za potrebe naročnika Zavod za gradbeništvo Slovenije v 6 sklopih.

Extended TitleNakup raziskovalne opreme za potrebe Zavoda za gradbeništvo Slovenije (6 sklopov)
Extended Description

V skladu z opisom v tehničnih specifikacijah.

Deadline Date2021-05-17
Publication Date2021-04-21
CountrySlovenia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZavod za gradbeništvo Slovenije
Attention OfKlavdija Beton
AddressDimičeva ulica 12
TownLjubljana
Postal Code1000
Phone+386 30706095
Class Code38000000
Class DescriptionLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 3, 2021
Predmet javnega naročila je »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL: območja št. 4 del,...
View more
Deadline: May 19, 2021
Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za bazenski kompleks Češča vas.
View more
Deadline: Jun 2, 2021
Nakup čitalcev dokumentov (potnih listov) s pripadajočo programsko opremo.
View more