Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende rörprojekttjänster för förvaltningsuppdrag.

Extended TitleDIS - dynamiskt inköpssystem, rörprojekttjänster
Extended Description

Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende rörprojekttjänster för förvaltningsuppdrag.

Deadline Date2025-05-31
Publication Date2021-04-30
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAktiebolaget Svenska Bostäder
TownStockholm
Class Code44163111
Class DescriptionDrain pipes
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2021
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) avser upphandla ett nytt kassasystem som ska införas på myndighetens samtliga arenor.
View more
Deadline: Aug 31, 2021
Sundsvalls kommun upphandlar klienthårdvara inklusive finansiering för datorarbetsplats för administrativ personal och skola. Option för tillhandahålla produktnära tjänster som livscykelhanterign och applikationspaktering.
View more
Deadline: Sep 5, 2021
Karolinska Universitetssjukhuset eftersöker en fristående Pharma-autoklav för GMP-verksamhet. Pharma-Autoklaven ska vara designad, tillverkad, testad, dokumenterad och uppfylla nuvarande euGMP regler samt GAMP 5.Föremål för upphandlingKarolinska Universitetssjukhuset (hädanefter kallat Karolinska) eftersöker...
View more