Operator sprzedaje bilety w cenach zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM.

Przy zakupie biletów jednorazowych/krótkookresowych/średniookresowych operator uzyskuje upust w wysokości 1,75 %, który liczony jest od wartości netto zakupionych biletów.

Sprzedaż biletów pasażerom realizowana jest wyłącznie z wykorzystaniem eMagazynu w udostępnionym i zarządzanym przez operatora systemie, umożliwiającym zakup biletów przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej instalowanej na telefonie komórkowym użytkownika i działającej w oparciu o połączenie internetowe.

Extended TitleSprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych
Extended Description

1. Możliwość sprzedaży przez Operatora w aplikacji mobilnej wskazanych przez ZTM i udostępnionych w eMagazynie elektronicznych biletów jednorazowych/krótkookresowych i średniookresowych za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych na podstawie zawartej z organizatorem umowy.

2. Umowa, o której mowa w pkt 1, może być zawarta przez każdego operatora spełniającego określone warunki formalne i techniczne określone w informacji oraz załącznikach do niej zamieszczonej na stronie https://bip.metropoliaztm.pl/przetargi/24.

Deadline Date2023-06-30
Publication Date2021-04-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Transportu Metropolitalnego
Attention OfGrzegorz Włoczyk
Addressul. Barbary 21A
TownKatowice
Postal Code40-053
Phone+48 327438401
Fax+48 322519745
Class Code63710000
Class DescriptionSupport services for land transport
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku", który obejmuje:1) wykonanie dokumentacji projektowej,2) wykonanie robót budowlanych, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego.
View more
Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków...
View more
Deadline: Oct 19, 2021
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach „Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania”.Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w...
View more