Operator sprzedaje bilety w cenach zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM.

Przy zakupie biletów jednorazowych/krótkookresowych/średniookresowych operator uzyskuje upust w wysokości 1,75 %, który liczony jest od wartości netto zakupionych biletów.

Sprzedaż biletów pasażerom realizowana jest wyłącznie z wykorzystaniem eMagazynu w udostępnionym i zarządzanym przez operatora systemie, umożliwiającym zakup biletów przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej instalowanej na telefonie komórkowym użytkownika i działającej w oparciu o połączenie internetowe.

Extended TitleSprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych
Extended Description

1. Możliwość sprzedaży przez Operatora w aplikacji mobilnej wskazanych przez ZTM i udostępnionych w eMagazynie elektronicznych biletów jednorazowych/krótkookresowych i średniookresowych za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych na podstawie zawartej z organizatorem umowy.

2. Umowa, o której mowa w pkt 1, może być zawarta przez każdego operatora spełniającego określone warunki formalne i techniczne określone w informacji oraz załącznikach do niej zamieszczonej na stronie https://bip.metropoliaztm.pl/przetargi/24.

Deadline Date2023-06-30
Publication Date2021-04-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Transportu Metropolitalnego
Attention OfGrzegorz Włoczyk
Addressul. Barbary 21A
TownKatowice
Postal Code40-053
Phone+48 327438401
Fax+48 322519745
Class Code63710000
Class DescriptionSupport services for land transport
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 23, 2023
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do zabiegów witrektomii stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Okulistycznego Szpitala, a także najem aparatu do witrektomii (najem dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia). Przedmiot...
View more
Deadline: Jul 12, 2023
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków przez okres 12 miesięcy
View more
Deadline: Jul 6, 2023
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, oprogramowanie, wdrożeniu oraz utrzymaniu systemu wraz ze świadczeniem usług gwarancji i dostarczeniem licencji.Etapy wykonywania:Etap I:przygotowanie Harmonogramu realizacji Projektu i przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej wraz z dostarczeniem dokumentacji...
View more