Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu torowisk w ulicach św. Mikołaja i Ruskiej we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Extended TitleRemont torowisk w ulicach św. Mikołaja i Ruskiej we Wrocławiu.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-06-08
New text:
2021-06-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-06-08
New text:
2021-06-11
Deadline Date2021-06-11
Publication Date2021-06-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik Gminy Wrocław
Attention OfDział Zamówień – Magdalena Niemczura
Addressul. Bolesława Prusa 75–79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250818
Fax+48 713250802
Class Code45234126
Class DescriptionTramline construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-12

Tramline construction works

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu torowisk w ulicach św. Mikołaja i Ruskiej we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Extended TitleRemont torowisk w ulicach św. Mikołaja i Ruskiej we Wrocławiu.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie torowisk w ulicach św. Mikołaja i Ruskiej we Wrocławiu na warunkach określonych we Wzorze umowy oraz zgodnie z Ogólnymi wytycznymi zamawiającego, Dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej zamawiającego (https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).

Deadline Date2021-06-08
Publication Date2021-05-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik gminy Wrocław
Attention OfDział Zamówień – Magdalena Niemczura
Addressul. Bolesława Prusa 75–79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250818
Fax+48 713250802
Class Code45234126
Class DescriptionTramline construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Nadolnik.
View more
Deadline: Jul 23, 2021
Inwestycja polega na budowie budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W przedmiotowej przestrzeni zlokalizowany ma zostać budynek dwukondygnacyjny o zróżnicowanej wysokości z halą...
View more
Deadline: Jul 28, 2021
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z składanymi trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod. - kan., c.o....
View more