In 2006 zijn in het Amstelmeer door het samenwerkingsverband ‘Water Bindt’ moeraseilanden en natuuroevers aangelegd. Het plan heeft zich helaas niet ontwikkeld zoals destijds is beoogd.

De gekozen technische constructies bleken niet bestand tegen de invloed van water en wind in combinatie met voorjaarsstormen. De beoogde moerasontwikkeling is daarmee destijds onvoldoende van de grond gekomen. Wel bleken de eilanden van grote waarde voor verschillende soorten vogels. Daarom is er besloten om twee van de drie eilanden en twee hafjes, die in 2006 niet binnen de scope van het project lagen, te herstellen en uit te breiden.

Extended TitleProject Natuurontwikkeling en Vaargeulonderhoud Amstelmeer
Changes
Section:
II.2.7)
Previous text:

Aanvang: 10-10-2025

Einde: 31-12-2026

New text:

Aanvang: 01-02-2022

Einde: 01-04-2024

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2025-08-13
New text:
2021-11-26
Section:
IV.2.7)
Previous text:

Datum: 13-08-2025

Plaatselijke tijd: 15:00

New text:

Datum: 26-11-2021

Plaatselijke tijd: 15:00

Deadline Date2021-11-26
Publication Date2021-10-15
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Attention OfBob Kuiper
AddressStationsplein 136
TownHeerhugowaard
Postal Code1703 WC
Phone+31 725828282
Fax+31 725827010
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-08-06

Construction work for water projects

In 2006 zijn in het Amstelmeer door het samenwerkingsverband ‘Water Bindt’ moeraseilanden en natuuroevers aangelegd. Het plan heeft zich helaas niet ontwikkeld zoals destijds is beoogd.

De gekozen technische constructies bleken niet bestand tegen de invloed van water en wind in combinatie met voorjaarsstormen. De beoogde moerasontwikkeling is daarmee destijds onvoldoende van de grond gekomen. Wel bleken de eilanden van grote waarde voor verschillende soorten vogels. Daarom is er besloten om twee van de drie eilanden en twee hafjes, die in 2006 niet binnen de scope van het project lagen, te herstellen en uit te breiden.

Extended TitleProject Natuurontwikkeling en Vaargeulonderhoud Amstelmeer
Changes
Section:
IV.2.7)
Previous text:

Datum: 13-08-2021

Plaatselijke tijd: 15:00

New text:

Datum: 13-08-2025

Plaatselijke tijd: 15:00

Deadline Date2025-08-13
Publication Date2021-08-06
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Attention OfBob Kuiper
AddressStationsplein 136
TownHeerhugowaard
Postal Code1703 WC
Phone+31 725828282
Fax+31 725827010
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-30

Construction work for water projects

In 2006 zijn in het Amstelmeer door het samenwerkingsverband ‘Water Bindt’ moeraseilanden en natuuroevers aangelegd. Het plan heeft zich helaas niet ontwikkeld zoals destijds is beoogd.

De gekozen technische constructies bleken niet bestand tegen de invloed van water en wind in combinatie met voorjaarsstormen. De beoogde moerasontwikkeling is daarmee destijds onvoldoende van de grond gekomen. Wel bleken de eilanden van grote waarde voor verschillende soorten vogels. Daarom is er besloten om twee van de drie eilanden en twee hafjes, die in 2006 niet binnen de scope van het project lagen, te herstellen en uit te breiden.

Extended TitleProject Natuurontwikkeling en Vaargeulonderhoud Amstelmeer
Changes
Section:
II.2.7)
Previous text:

Aanvang: 11.10.2021

Einde: 31.12.2022

New text:

Aanvang: 10.10.2025

Einde: 31.12.2026

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-08-13
New text:
2025-08-13
Deadline Date2025-08-13
Publication Date2021-07-30
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Attention OfBob Kuiper
AddressStationsplein 136
TownHeerhugowaard
Postal Code1703 WC
Phone+31 725828282
Fax+31 725827010
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-15

Construction work for water projects

In 2006 zijn in het Amstelmeer door het samenwerkingsverband ‘Water Bindt’ moeraseilanden en natuuroevers aangelegd. Het plan heeft zich helaas niet ontwikkeld zoals destijds is beoogd.

De gekozen technische constructies bleken niet bestand tegen de invloed van water en wind in combinatie met voorjaarsstormen. De beoogde moerasontwikkeling is daarmee destijds onvoldoende van de grond gekomen. Wel bleken de eilanden van grote waarde voor verschillende soorten vogels. Daarom is er besloten om twee van de drie eilanden en twee hafjes, die in 2006 niet binnen de scope van het project lagen, te herstellen en uit te breiden.

Extended TitleProject Natuurontwikkeling en Vaargeulonderhoud Amstelmeer
Changes
Section:
II.2.7)
Previous text:

Aanvang: 1.9.2021

Einde: 31.12.2022

New text:

Aanvang: 11.10.2021

Einde: 31.12.2022

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-07-02
New text:
2021-08-13
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-07-02
New text:
2021-08-13
Deadline Date2021-08-13
Publication Date2021-06-15
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Attention OfBob Kuiper
AddressStationsplein 136
TownHeerhugowaard
Postal Code1703 WC
Phone+31 725828282
Fax+31 725827010
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-21

Construction work for water projects

In 2006 zijn in het Amstelmeer door het samenwerkingsverband ‘Water Bindt’ moeraseilanden en natuuroevers aangelegd. Het plan heeft zich helaas niet ontwikkeld zoals destijds is beoogd.

De gekozen technische constructies bleken niet bestand tegen de invloed van water en wind in combinatie met voorjaarsstormen. De beoogde moerasontwikkeling is daarmee destijds onvoldoende van de grond gekomen. Wel bleken de eilanden van grote waarde voor verschillende soorten vogels. Daarom is er besloten om twee van de drie eilanden en twee hafjes, die in 2006 niet binnen de scope van het project lagen, te herstellen en uit te breiden.

Extended TitleProject natuurontwikkeling en vaargeulonderhoud Amstelmeer
Extended Description

a. Engineering, met name zettingen en Broedfort

b. Herstellen/aanbrengen dammen en drempels, ca. 18.000 ton

c. Verwijderen van bestaande (palen)constructie(s)

d. Uitbaggeren van vaargeulen, ca. 100.000 m3

e. Transporteren en verwerken vrijgekomen bagger, ca. 100.000 m3

f. Afwerken en inrichten van gebieden

g. Aanbrengen Broedfort binnen De Verzakking

Deadline Date2021-07-02
Publication Date2021-05-21
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Attention OfBob Kuiper
AddressStationsplein 136
TownHeerhugowaard
Postal Code1703 WC
Phone+31 725828282
Fax+31 725827010
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt een model aanbestedingsdossier opgesteld voor de realisatie van geluidschermen. Met deze marktconsultatie beoogd RWS een aantal aspecten uit dit model aanbestedingsdossier gerelateerd...
View more
Deadline: Jan 14, 2022
De Opdracht die door middel van deze aanbestedingsprocedure wordt aanbesteed betreft de realisatie van de aanleg van het natuurgebied Krimpenerwaard door middel van een aantal (nader te bepalen) deelopdrachten onder...
View more
Deadline: Jan 18, 2022
Er is gekozen om een aanneemovereenkomst aan te gaan met een hoofdaannemer (waaronder eventueel adviseurs en onderaannemers kunnen vallen) voor zowel engineering als de realisatie. De controle op de E-...
View more