Услуги по почистване на сгради на Агенция за държавна финансова инспекция

Extended TitleУслуги по почистване на сгради на Агенция за държавна финансова инспекция
Extended Description

Услуги по почистване на сгради на Агенция за държавна финансова инспекция

Modifications

Услуги по почистване на сгради на Агенция за държавна финансова инспекция

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-03-21
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationАГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
Attention OfТатяна Иванова Кирева
Addressул. ЛЕГЕ №.2
TownSofia
Postal Code1000
Phone+359 98595144
Class Code90911200
Class DescriptionBuilding-cleaning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Доставка на специално работно облекло и обувки на служителите от дирекция “Аварийна помощ и превенция” на длъжности “младши експерт” – ръководител на екип “главен специалист”, “старши специалист” и “специалист"
View more
Обособена позиция 2: Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна, район Младост По покана за „Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна по обособени...
View more
Deadline: Jun 29, 2023
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции,  подробно описани...
View more