Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore

Extended TitleStoritev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik«
Extended Description

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore

Modifications

Izvajanje storitev strokovnega nadzora - sklop 7

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-05
CountrySlovenia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Attention OfAlenka Sajovic
AddressTeharska cesta 49
TownCelje
Postal Code3000
Phone+386 34256459
Fax+386 34256412
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-05

Consultative engineering and construction services

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje

Extended TitleStoritev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik«
Extended Description

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje

Modifications

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi deli - sklop 5

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-05
CountrySlovenia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Attention OfAlenka Sajovic
AddressTeharska cesta 49
TownCelje
Postal Code3000
Phone+386 34256459
Fax+386 34256412
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-05

Consultative engineering and construction services

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje

Extended TitleStoritev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik«
Extended Description

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje

Modifications

Storitve strokovnega nadzora

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-05
CountrySlovenia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Attention OfAlenka Sajovic
AddressTeharska cesta 49
TownCelje
Postal Code3000
Phone+386 34256459
Fax+386 34256412
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-05

Consultative engineering and construction services

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore

Extended TitleStoritev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik«
Extended Description

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore

Modifications

Izvajanje storitev strokovnega nadzora

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-05
CountrySlovenia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Attention OfAlenka Sajovic
AddressTeharska cesta 49
TownCelje
Postal Code3000
Phone+386 34256459
Fax+386 34256412
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-05

Consultative engineering and construction services

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 4 Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje

Extended TitleStoritev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik«
Extended Description

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 4 Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje

Modifications

izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi deli - sklop 4

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-05
CountrySlovenia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Attention OfAlenka Sajovic
AddressTeharska cesta 49
TownCelje
Postal Code3000
Phone+386 34256459
Fax+386 34256412
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-05

Consultative engineering and construction services

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 8: Občina Vojnik

Extended TitleStoritev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik«
Extended Description

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 8: Občina Vojnik

Modifications

Izvajanje storitev nadzora nad gradnjo - sklop 8

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-05
CountrySlovenia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Attention OfAlenka Sajovic
AddressTeharska cesta 49
TownCelje
Postal Code3000
Phone+386 34256459
Fax+386 34256412
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-05

Consultative engineering and construction services

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje

Extended TitleStoritev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik«
Extended Description

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje

Modifications

Storitev strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih del - sklop 2

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-05
CountrySlovenia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Attention OfAlenka Sajovic
AddressTeharska cesta 49
TownCelje
Postal Code3000
Phone+386 34256459
Fax+386 34256412
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-05

Consultative engineering and construction services

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje.

Extended TitleStoritev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik«
Extended Description

Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu za sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje.

Modifications

Storitev strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih del - sklop 1

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-05
CountrySlovenia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Attention OfAlenka Sajovic
AddressTeharska cesta 49
TownCelje
Postal Code3000
Phone+386 34256459
Fax+386 34256412
Class Code71310000
Class DescriptionConsultative engineering and construction services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Izgradnja stavbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva in dobava vse potrebne opreme za izvedbo Faze I - prestavitev do 592 izrabljenih gorivnih elementov in Fazo II (prestavitev naslednjih ...
View more
Projekt vključuje izgradnjo cca. 25.593 m kanalizacijskega sistema s 14 črpališči. V sklopu projekta bo zgrajeno tudi cca. 3.820 m meteorne kanalizacije in na določenih delih bo zaradi gradnje fekalne...
View more
Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP, I. FAZA« vključuje nadgradnjo sistema odvajanja komunalneodpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega...
View more