De Provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn voornemens een opdracht te verstrekken voor Zonnefietspaden in drie provincies.

De opdracht houdt het volgende in:

Realisatie, instandhouding en monitoring van Zonnefietspaden op drie verschillende locaties, verspreid over de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Door toepassing van energie opwekkende elementen in de huidige fietspaden ontstaat dubbel ruimtegebruik: dezelfde ruimte wordt gebruikt voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Door dit gezamenlijk te doen, kunnen de provincies meer leren dan wanneer elke provincie afzonderlijk een project uitvoert.

De opdracht is opgesplitst in drie percelen. Ieder perceel bestaat uit een te realiseren, te onderhouden en te monitoren en evalueren energie-opwekkend fietspad voor één van de deelnemende provincies:

1. perceel 1: provincie Zuid-Holland;

2. perceel 2: provincie Noord-Brabant;

3. perceel 3: provincie Noord-Holland.

Extended TitleZonnefietspaden in drie provincies
Extended Description

Zie aanbestedingsdossier.

Deadline Date2021-11-15
Publication Date2021-06-30
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationProvincie Noord-Brabant
Attention OfJoep Verhoeven
AddressBrabantlaan 1
Town's-Hertogenbosch
Postal Code5216 TV
Phone+31 634115259
Class Code45233162
Class DescriptionCycle path construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-22

Cycle path construction work

De Provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn voornemens een opdracht te verstrekken voor Zonnefietspaden in drie provincies.

De opdracht houdt het volgende in: realisatie, instandhouding en monitoring van Zonnefietspaden op drie verschillende locaties, verspreid over de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Door toepassing van energie opwekkende elementen in de huidige fietspaden ontstaat dubbel ruimtegebruik: dezelfde ruimte wordt gebruikt voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Door dit gezamenlijk te doen, kunnen de provincies meer leren dan wanneer elke provincie afzonderlijk een project uitvoert.

De opdracht is opgesplitst in drie percelen. Ieder perceel bestaat uit een te realiseren, te onderhouden en te monitoren en evalueren energie-opwekkend fietspad voor één van de deelnemende provincies:

1. perceel 1: provincie Zuid-Holland;

2. perceel 2: provincie Noord-Brabant;

3. perceel 3: provincie Noord-Holland.

Extended TitleZonnefietspaden in drie provincies
Extended Description

Zie aanbestedingsdossier.

Publication Date2021-06-22
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Brabant
Attention OfJoep Verhoeven
AddressBrabantlaan 1
Town's-Hertogenbosch
Postal Code5216 TV
Phone+31 634115259
Class Code45233162
Class DescriptionCycle path construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Zie bijgevoegd document in pdf.
View more
Eind juni 2022 loopt de huidige concessieovereenkomst voor publieke laadinfrastructuur af. De provincies Gelderland en Overijssel zijn daarom voornemens om een nieuwe aanbesteding te starten. De provincies zijn voornemens aan...
View more
Deadline: Sep 30, 2021
Het opmaken van aanslagen, het printen, afwerken en verzenden van belastingdocumenten. De gemeente Emmen wil met deze uitvraag tot een overeenkomst met één opdrachtnemer komen met betrekking tot de printservice...
View more