Inwestycja polega na budowie Budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W przedmiotowej przestrzeni zlokalizowany ma zostać budynek dwukondygnacyjny o zróżnicowanej wysokości z halą przeznaczoną pod zespół komór hiperbarycznych, basenem doświadczalnym na części którego znajduje się ruchome dno, o wymiarach niecki 8x5 m i głębokości 12,9 m licząc od poziomu antresoli (poziom wykończenia dna (minus) – 8,50 m względem poziomu parteru). Budynek w większości dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o dachu płaskim, wyposażony w obudowaną i oddymianą klatkę schodową oraz w windę osobową o zwiększonej wielkości kabiny i udźwigu. W hali basenowej przewidziano suwnicę o nośności 20 t.

Extended TitleBudowa Budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych
Changes
Section:
II.2.5
Previous text:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy (KB) / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane (Grb) / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia (Gu) / Waga: 10

Cena - Waga: 60

New text:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy (KB) / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane (Grb) / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia (Gu) / Waga: 15

Cena - Waga: 60

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-07-23
New text:
2021-07-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-07-23
New text:
2021-07-30
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-10-21
New text:
2021-10-28
Deadline Date2021-07-30
Publication Date2021-07-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAkademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Attention OfBeata Adamczak
Addressul. Śmidowicza 69
TownGdynia
Postal Code81-127
Phone+48 261262537
Fax+48 261262537
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-22

Construction work

Inwestycja polega na budowie budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W przedmiotowej przestrzeni zlokalizowany ma zostać budynek dwukondygnacyjny o zróżnicowanej wysokości z halą przeznaczoną pod zespół komór hiperbarycznych, basenem doświadczalnym na części którego znajduje się ruchome dno, o wymiarach niecki 8 x 5 m i głębokości 12,9 m licząc od poziomu antresoli (poziom wykończenia dna (minus) – 8,50 m względem poziomu parteru). Budynek w większości dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o dachu płaskim, wyposażony w obudowaną i oddymianą klatkę schodową oraz w windę osobową o zwiększonej wielkości kabiny i udźwigu. W hali basenowej przewidziano suwnicę o nośności 20 t.

Extended TitleBudowa budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych
Extended Description

Obecnie miejsce planowanej inwestycji stanowi obszar wymagający uporządkowania w zakresie zieleni i miejscowych rozbiórek nawierzchni utwardzonej.

W przedmiotowej przestrzeni zlokalizowany ma zostać budynek dwukondygnacyjny o zróżnicowanej wysokości z halą przeznaczoną pod zespół komór hiperbarycznych, basenem doświadczalnym na części którego znajduje się ruchome dno, o wymiarach niecki 8 x 5 m i głębokości 12,9 m licząc od poziomu antresoli (poziom wykończenia dna (minus) – 8,50 m względem poziomu parteru). W hali basenowej przewidziano suwnicę o nośności 20 t. Ponadto w budynku znajdować się będą m.in. pomieszczenia biurowe, laboratoria: aparatów nurkowych wraz ze spawalnią, prototypownią i montażownią, medyczne, fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, patologiczne, wysiłkowe, pracownia oceanotechniki, 2 sale wykładowe, mniejszy basen do ćwiczeń o wymiarach niecki 2 x 1,5 m i głębokości 1,65 m, pomieszczenie kriokomory oraz zaplecze higieniczno-sanitarne i techniczne budynku, zespołu komór i basenów. Budynek w większości dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o dachu płaskim, wyposażony w obudowaną i oddymianą klatkę schodową oraz w windę osobową o zwiększonej wielkości kabiny i udźwigu.

Na terenie zaprojektowano układ drogowy wraz z 29 miejscami postojowymi (w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), dojściami do budynku i miejscowymi utwardzeniami nawierzchni, zewnętrzny magazyn gazów oddechowych, magazyn paliw i smarów (MPS), zewnętrzną wiatę śmietnikową, stację transformatorową, kontener z agregatem prądotwórczym, zbiornik na deszczówkę oraz zbiornik z ciekłym azotem zaopatrujący kriokomorę. Teren w całości będzie ogrodzony z dwoma wjazdami zamykanymi automatyczną bramą oraz szlabanem przy pierwszym wjeździe od strony ul. komandora J. Grudzińskiego. Układ drogowy z uwzględnieniem możliwości przejazdu wozu strażackiego (droga pożarowa) oraz dojazdem do hali komorowej dużego samochodu ciężarowego z kontenerem 40-stopowym.

W ramach inwestycji należy wykonać niwelację istniejącej skarpy na zachód od projektowanego budynku oraz usunięcie części istniejących drzew i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Zamierzenie budowlane obejmuje również wykonanie zewnętrznych instalacji i przyłączy, przyłącza do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej.

Deadline Date2021-07-23
Publication Date2021-06-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAkademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Attention OfBeata Adamczak
Addressul. Śmidowicza 69
TownGdynia
Postal Code81-127
Phone+48 261262537
Fax+48 261262537
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2021
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+ 636...
View more
Deadline: Aug 27, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16, przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z...
View more
Deadline: Aug 30, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 22, przy ul. Piwnika Ponurego w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z...
View more