Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji szkoły podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo-sportowej wraz z składanymi trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod.-kan., c.o. c.t, ENN, teletechnicznej niskoprądowej, gazu, wentylacją mechaniczną (5 central dachowych wraz z automatyką, podestami komunikacyjnymi i wymiennikami ciepła, zład zewnętrzny wypełniony glikolem, 1 centralą wew., klimatyzacja wewnętrzna 2 jednostki i jedna jednostka zewnętrzna wypełniona freonem), wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową za licznikową z rur PE SDR 11 RC fi 40 o długości 126m i wyposażeniem szaf gazowych, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej, kompletną kotłownią z opomiarowaniem zużytego ciepła dla poszczególnych obiektów (szkoła, przedszkole, hala), kanalizacją sanitarną z separatorem tłuszczów, kanalizacją deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i ogranicznikiem przepływu oraz budowa boisk sportowych.

Extended TitleBudowa budynku szkoły podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku w miejscowości Kaszów, gmina Liszki.
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do 26/10/2021

New text:

Oferta musi zachować ważność do 25/11/2021

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-07-28
New text:
2021-08-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-07-28
New text:
2021-08-27
Deadline Date2021-08-27
Publication Date2021-07-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUrząd Gminy Liszki
Attention OfJanusz Fajto, Renata Bylica
AddressLiszki 230
TownLiszki
Postal Code32-060
Phone+48 122576534
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-22

Construction work for school buildings

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z składanymi trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod. - kan., c.o. c.t, ENN, teletechnicznej niskoprądowej, gazu, wentylacją mechaniczną (5 central dachowych wraz z automatyką, podestami komunikacyjnymi i wymiennikami ciepła, zład zewnętrzny wypełniony glikolem, 1 centralą wew., klimatyzacja wewnętrzna 2 jednostki i jedna jednostka zewnętrzna wypełniona freonem), wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową za licznikową z rur PE SDR 11 RC fi 40 o długości 126m i wyposażeniem szaf gazowych, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej, kompletną kotłownią z opomiarowaniem zużytego ciepła dla poszczególnych obiektów (szkoła, przedszkole, hala), kanalizacją sanitarną z separatorem tłuszczów, kanalizacją deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i ogranicznikiem przepływu oraz budowa boisk sportowych.

Extended Title„Budowa budynku Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku w miejscowości Kaszów, Gmina Liszki.
Extended Description

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z składanymi trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod. - kan., c.o. c.t, ENN, teletechnicznej niskoprądowej, gazu, wentylacją mechaniczną (5 central dachowych wraz z automatyką, podestami komunikacyjnymi i wymiennikami ciepła, zład zewnętrzny wypełniony glikolem, 1 centralą wew., klimatyzacja wewnętrzna 2 jednostki i jedna jednostka zewnętrzna wypełniona freonem), wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową za licznikową z rur PE SDR 11 RC fi 40 o długości 126m i wyposażeniem szaf gazowych, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej, kompletną kotłownią z opomiarowaniem zużytego ciepła dla poszczególnych obiektów (szkoła, przedszkole, hala), kanalizacją sanitarną z separatorem tłuszczów, kanalizacją deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i ogranicznikiem przepływu, oraz budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego (boisko do siatkówki i koszykówki wraz drabinkami, liniami dla poszczególnych boisk, siatkami ochronnymi, bramkami, koszami składanymi do koszykówki) i bieżni z urządzeniami technicznymi wraz z piłkochwytami, ogrodzeniem boisk, ogrodzeniem terenu szkoły, murami oporowymi, placem zabaw wraz z wyposażeniem, placem apelowym, zadaszonym miejscem gromadzenia odpadów stałych z wyposażeniem, dojściami i dojazdami z miejscami parkingowymi (z wyznaczeniem i wymalowaniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych) i 3 stojakami rowerowymi, drogą pożarową (wraz z oznakowaniem) oraz rozbudową sieci wodociągowej PE SDR 11 fi 110 o długości 84,1m wraz z budową dwóch hydrantów zewnętrznych, przyłączem wody z rur PE SDR 11 fi 75 o długości 39 m wraz z zestawem wodomierzowym na działce nr 1981, 1982, 3056/1 w miejscowości Kaszów wraz z budową zjazdu publicznego z drogi na działce nr 2148/5 na działkę 1981 w miejscowości Kaszów.

2.Lokalizacja obiektu: działka nr 1981, 1982; 3056/1; cz.dz. 2148/5 w miejscowości Kaszów, gm. Liszki, jednostka ewidencyjna Liszki, obręb 0006 Kaszów.

3.Podstawowe dane techniczne budynku:

1)Powierzchnia zabudowy- 3352,80 m2;

2)Powierzchnia całkowita 6215,23 m2;

3)Powierzchnia użytkowa 5400,17 m2;

4)Kubatura: 33784,46 m3;

5)Ilość kondygnacji (3 kondygnacje nadziemne): parter, I piętro i poddasze;

6)Budynek posiada długość 89,72 m, szerokość 79,17 m, wysokość budynku do stropu nad ostatnią kondygnacją budynku nie przekracza 12,00 m i wynosi 11,98 m;

4.Wykończenie zewnętrzne budynku:

1)Tynki na ścianach zewnętrznych cienkowarstwowe.

2)Pokrycie dachu blachą na rąbek.

3)Stolarka: okna aluminiowe, współczynnik przenikania ciepła U= 0,9 W/(m2*K).

5.Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki:

1)Powierzchnia zabudowy - budynek szkoły 3352,80 m2;

2)Powierzchnia zadaszonego miejsca na odpadki stałe 12,54 m2;

3)Powierzchnia murów oporowych 19,43 m2;

4)Powierzchnia placu zabaw 126,77 m2,

5)Powierzchnia bieżni 358,55 m2;

6)Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 608,00 m2;

7)Powierzchnia terenów utwardzonych dojścia 1775,67 m2;

8)Powierzchnia parkingów – 211,00 m2;

9)Powierzchnia terenów utwardzonych dojazdy 818,66 m2;

6.Zakres zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu: boiska, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe oraz ciągi piesze.

7.Wykończenie wewnętrzne budynku (szkoła, przedszkole, korytarze, hala) – lamperie - przemalowanie ścian dodatkową warstwą lakieru bezbarwnego do wysokości 2,0 m wraz z wykonaniem ochrony na ścianach korytarzu (po obu stronach) z płyt MDF o szerokości 20cm i odbojników ograniczających dla wszystkich drzwi na obiekcie.

8.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz SWZ.

Deadline Date2021-07-28
Publication Date2021-06-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUrząd Gminy Liszki
Attention OfJanusz Fajto, Renata Bylica
AddressLiszki 230
TownLiszki
Postal Code32-060
Phone+48 122576534
Class Code45214200
Class DescriptionConstruction work for school buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 10, 2021
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+ 636...
View more
Deadline: Aug 27, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16, przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z...
View more
Deadline: Aug 30, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 22, przy ul. Piwnika Ponurego w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z...
View more