Przedmiotem Zamówienia jest zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i buduj”, poprzez zabudowę II linii technologicznej w instalacji termicznego przetwarzania odpadów znajdującej się na terenie Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie. Druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała w ramach prac związanych z budową pierwszej linii przetwarzania odpadów, która jest eksploatowana od października 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Extended TitleZabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-09-21
New text:
2021-10-21
Section:
IV.2.6
Previous text:
2022-01-18
New text:
2022-02-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-09-21
New text:
2021-10-21
Deadline Date2021-10-21
Publication Date2021-08-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Ciepła S.A.
Attention OfPatrycja Masłoń
AddressBudynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
TownWarsaw
Postal Code00-120
Phone+48 727490062
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-28

Refuse-incineration plant construction work

Przedmiotem Zamówienia jest zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i buduj”, poprzez zabudowę II linii technologicznej w instalacji termicznego przetwarzania odpadów znajdującej się na terenie Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie. Druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała w ramach prac związanych z budową pierwszej linii przetwarzania odpadów, która jest eksploatowana od października 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Extended TitleZabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie
Extended Description

Przedmiotem Zamówienia jest zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i buduj”, poprzez zabudowę II linii technologicznej w instalacji termicznego przetwarzania odpadów znajdującej się na terenie Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie. Druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała w ramach prac związanych z budową pierwszej linii przetwarzania odpadów, która jest eksploatowana od października 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Deadline Date2021-09-21
Publication Date2021-06-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Energia Ciepła S.A.
Attention OfPatrycja Masłoń
AddressBudynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
TownWarsaw
Postal Code00-120
Phone+48 727490062
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku", który obejmuje:1) wykonanie dokumentacji projektowej,2) wykonanie robót budowlanych, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego.
View more
Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków...
View more
Deadline: Oct 19, 2021
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach „Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania”.Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w...
View more