Balatonfüred, Alkony idősek otthona kivitelezése, valamint a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

Extended TitleBalatonfüred-Idősek Otthona-tervezés/kivitelezés
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-09-17
New text:
2021-10-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-09-17
New text:
2021-10-01
Deadline Date2021-10-01
Publication Date2021-09-15
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Attention OfJakabfy Attila
AddressIstvánmezei Út 1-3
TownBudapest
Postal Code1146
Phone+36 12078718
Fax+36 12069701
Class Code71220000
Class DescriptionArchitectural design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-27

Construction work

Balatonfüred, Alkony idősek otthona kivitelezése, valamint a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

Extended TitleBalatonfüred-Idősek Otthona-tervezés/kivitelezés
Extended Description

Tervezési feladat: A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig. Szállítandó tervek mennyisége: Az engedélyezési tervdokumentációt az engedélyezéshez és a szakhatósági egyeztetésekhez szükséges példányszámban és formátumban kell előállítani, valamint Megrendelő számára további 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 3 példányban elektronikus adathordozón kell átadni. A kiviteli

Tervdokumentációt Megrendelő számára 5 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 5 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.

Kivitelezési feladat:

Főbb mennyiségi adatok:

"A" épület

Nettó alapterület: 1463,5 m2

Zsaluzási munkák: 4175 m2

Alapozás: 292 m2

Betonozás: 664 m3

Acélszerkezetek beépítése: 85 t

Hideg- és melegburkolatok készítése: 1189 m2

Homlokzati nyílászáró beépítése: 76 db

Belső ajtók beépítése: 106 db

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 604 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 1004 m2

Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 17 000m

Vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 31 500 m

Villamos szerelvények: 1480 db

Extenzív zöldtető: 298,60 m2

Felvonó beépítése: 1 db

"B" épület

Nettó alapterület: 1472,35 m2

Zsaluzási munkák: 4493 m2

Alapozás: 292 m2

Betonozás: 663 m3

Hideg- és melegburkolatok készítése: 2124 m2

Homlokzati nyílászáró beépítése: 75 db

Belső ajtók beépítése: 98 db

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 604 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 1041 m2

Felvonó beépítése: 1 db

Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 17 000m

Vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 31 500 m

Villamos szerelvények: 1480 db

Extenzív zöldtető: 297,02 m2

"F" épület

Nettó alapterület: 3914,7 m2

Zsaluzási munkák: 4243 m2

Alapozás: 322 m2

Betonozás: 655 m3

Acélszerkezetek elhelyezése: 34,5 t

Hideg- és melegburkolatok készítése: 4495 m2

Homlokzati nyílászáró beépítése: 155 db

Belső ajtók beépítése: 272 db

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 1001 m2

Homlokzati hőszigetelés készítése: 2293 m2

Felvonó beépítése: 4 db

Védőcső, kábeltálca (vill. Erős és gyenge): 29500 m

Vezetékek, kábelek (vill. Erős és gyenge): 64 200 m

Villamos szerelvények: 3760 db

200 adagos főzőkonyha kiépítése

Intenzív zöldtető: 43,46 m2

Külső munkák

Fák kivágása: 87 db

Gyepesítés, kertrendezés: 5725 m2

Térkő burkolatok elhelyezése: 1 000m2

Közműépítés: 1100 fm

Automata öntöző hálózat kiépítése, telepítése

Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, amennyiben az engedélyes tervdokumentáció a jóváhagyási tervtől - megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - az alábbi esetekben eltér: helyiségkiosztás, anyaghasználat módosítása, azonos minőség mellett történő kiváltás, ide nem értve a jóváhagyási tervben szerepelő szerkezeti megoldást.

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz. A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés szerinti indok: 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet.

Deadline Date2021-09-17
Publication Date2021-07-27
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Attention OfJakabfy Attila
AddressIstvánmezei út 1-3.
TownBudapest
Postal Code1146
Phone+36 12078718
Fax+36 12069701
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 19, 2021
"Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai" című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 azonosító számú projekt Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4., Hrsz: 7109A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai...
View more
Deadline: Oct 7, 2021
TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatainak javítása - generál kivitelezés
View more
Deadline: Oct 8, 2021
Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Fenékpuszta-Zalaegerszeg közötti szakasz kivitelezési feladatainak elvégzése.Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
View more