Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16, przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z: załącznikiem nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Extended Titlewykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi 24.9.2021 o godz. 11.30. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

New text:

Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi 01.10.2021 o godz. 11.30. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-09-24
New text:
2021-10-01
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-12-22
New text:
2021-12-29
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-09-24
New text:
2021-10-01
Deadline Date2021-10-01
Publication Date2021-09-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bydgoszcz
Attention OfJoanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
Addressul. Jezuicka 1
TownBydgoszcz
Postal Code85-102
Phone+48 525858046
Fax+48 525858273
Class Code45331100
Class DescriptionCentral-heating installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-08-20

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16, przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z: załącznikiem nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Extended Titlewykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi 27.8.2021 o godz. 11.30. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

New text:

Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi 24.9.2021 o godz. 11.30. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-08-27
New text:
2021-09-24
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-11-24
New text:
2021-12-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-08-27
New text:
2021-09-24
Deadline Date2021-09-24
Publication Date2021-08-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bydgoszcz
Attention OfJoanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
Addressul. Jezuicka 1
TownBydgoszcz
Postal Code85-102
Phone+48 525858046
Fax+48 525858273
Class Code45331100
Class DescriptionCentral-heating installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-28

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16, przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z: załącznikiem nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 16, przy ul. Bukowej 3 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z: załącznikiem nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Deadline Date2021-08-27
Publication Date2021-07-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bydgoszcz
Attention OfJoanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
Addressul. Jezuicka 1
TownBydgoszcz
Postal Code85-102
Phone+48 525858046
Fax+48 525858273
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 15, 2021
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach "Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania".Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w...
View more
Deadline: Oct 22, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna”– tj. wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na budowie układu trójgeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (roboty...
View more
Deadline: Oct 20, 2021
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi krajowej nr 32 między miejscowością Brzózka a Dąbie wraz z rozbiórką i budową mostu o większej nośności na rzece Bóbr. Nowobudowany most drogowy będzie...
View more