Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy administrativní budovy SO.010 nacházejícího se v sídle zadavatele na adrese Branišovská 1160/31, České Budějovice. Po provedení stavebních úprav bude objekt sloužit vědeckým účelům.

Extended TitleGenerální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i. - Stavební úpravy objektu SO.010
Changes
Section:
II.1.5
Previous text:

192159293,00

New text:

197720217

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-09-13
New text:
2021-09-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-09-13
New text:
2021-09-20
Deadline Date2021-09-20
Publication Date2021-09-07
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationBiologické centrum AV ČR, v. v. i.
Attention OfKarolina Bernátová
TownČeské Budějovice
Postal Code370 05
Phone+420 387775295
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-08-06

Construction work

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy administrativní budovy SO.010 nacházejícího se v sídle zadavatele na adrese Branišovská 1160/31, České Budějovice. Po provedení stavebních úprav bude objekt sloužit vědeckým účelům.

Extended TitleGenerální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i. - Stavební úpravy objektu SO.010
Changes
Section:
II.1.5
Previous text:

202333910,00

New text:

192159293,00

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-08-31
New text:
2021-09-13
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-08-31
New text:
2021-09-13
Deadline Date2021-09-13
Publication Date2021-08-06
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationBiologické centrum AV ČR, v. v. i.
AddressBranišovská 1160/31
TownČeské Budějovice
Postal Code37005
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-28

Construction work

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy administrativní budovy SO.010 nacházejícího se v sídle zadavatele na adrese Branišovská 1160/31, České Budějovice. Po provedení stavebních úprav bude objekt sloužit vědeckým účelům.

Extended TitleGenerální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i. - Stavební úpravy objektu SO.010
Extended Description

Řešený stavební objekt SO010 s převažující funkcí administrativního provozu se nachází v centrální části vědeckého areálu Biologického centra AV ČR, v.v.i. při jeho východní hranici. Objekt SO010 slouží v rozsahu podlaží 2. až 4.NP pro administrativu, 5.NP slouží pro TZB, v úrovni 1.NP je umístěn stravovací provoz zaměstnanců BC AV. Samotný objekt SO010 je napojen na areálové komunikace BC AV. Návrh plánuje změnu užívání prostor 2. až 4. NP z administrativních kanceláří na vícefunkční vědecká pracoviště obsahující kanceláře, laboratoře, plochy pro přístroje, sklady i speciální místnosti (např. pro chov hmyzu). Dále bude pro vědu využito původně technologické 5. NP. Objekt SO010 bude nadále sloužit jako administrativní a vědecká budova a bude tvořit zázemí Biologického centra AV ČR. Součástí objektu je velkokapacitní stravovací zařízení pro zaměstnance BC AV.

Deadline Date2021-08-31
Publication Date2021-07-28
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value202333910.00
OrganisationBiologické centrum AV ČR, v.v.i.
Attention OfIng. Karolína Bernátová
AddressBranišovská 1160/31
TownČeské Budějovice
Postal Code370 05
Phone+420 387775295
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 12, 2021
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
View more
Deadline: Oct 12, 2021
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „IIII/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
View more
Deadline: Oct 13, 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v intenzifikaci a zkapacitnění ČOV v Brandýse nad Labem. Stavba bude rozdělena do 3 etap a bude probíhat za provozu.
View more