De provincies Gelderland en Overijssel faciliteren namens deelnemende gemeenten een nieuwe concessie voor de plaatsing, het beheer, onderhoud en exploitatie van publieke laadinfrastructuur. Er wordt 1 Concessiehouder gecontracteerd.

De gemeente verleent exclusiviteit aan de Concessiehouder voor het plaatsen van nieuwe laadpalen op nieuwe locaties in de openbare ruimte gedurende de plaatsingsperiode. Voor locaties waar op dit moment al een laadpunt gerealiseerd is, of die buiten de openbare ruimte vallen, geldt de exclusiviteit niet.

Extended TitleConcessie Publieke laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel
Extended Description

De provincies Gelderland en Overijssel en de deelnemende gemeenten (inclusief gemeente Veenendaal) willen met deze collectieve concessie voor publieke laadpalen de afspraken uit het Klimaatakkoord en specifiek de doelstellingen van de NAL-regio Oost (GO-RAL) voor elektrisch vervoer vormgeven. Het is de gezamenlijke ambitie om laadinfrastructuur geen drempel te laten zijn bij de uitrol van elektrisch vervoer.

De provincies Gelderland en Overijssel faciliteren namens deelnemende gemeenten een nieuwe concessie voor de plaatsing, het beheer, onderhoud en exploitatie van publieke laadinfrastructuur. De focus van deze concessie ligt op de versnelling van de uitrol van publieke laadpalen om zo te komen tot een dekkend netwerk en te anticiperen op de sterke toename van het aantal elektrische auto’s. Deze versnelling willen de provincies bereiken door laadpalen pro-actief (pro-actief is al voor de vraag uit….) te plaatsen op basis van plankaarten, gecombineerd met de mogelijkheid van het plaatsen van laadpalen op basis van ‘paal volgt auto’, laadpalen op basis van gebruikscijfers en het kunnen aanvragen van ‘strategische locaties’ door gemeenten.

De gemeente verleent exclusiviteit aan de Concessiehouder voor het plaatsen van nieuwe laadpalen op nieuwe locaties in de openbare ruimte gedurende de plaatsingsperiode. Voor locaties waar op dit moment al een laadpunt gerealiseerd is, of die buiten de openbare ruimte vallen, geldt de exclusiviteit niet.

De te contracteren Concessiehouder (middels een concessieovereenkomst) plaatst en exploiteert laadpalen die voldoen aan de opgegeven technische en functionele eisen op basis van plankaarten en aanvragen

Deadline Date2021-10-01
Publication Date2021-09-06
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Organisationprovincie Overijssel
Attention OfAlexander Medema
AddressLuttenbergstraat 2
TownZwolle
Class Code31681500
Class DescriptionRechargers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-28

Rechargers

Eind juni 2022 loopt de huidige concessieovereenkomst voor publieke laadinfrastructuur af. De provincies Gelderland en Overijssel zijn daarom voornemens om een nieuwe aanbesteding te starten. De provincies zijn voornemens aan één partij de concessieovereenkomst te gunnen. Voor de aanbesteding wordt de concurrentie gerichte dialoog toegepast. De aanbesteding zal waarschijnlijk starten op 3 september met de selectiefase. De deadline voor inschrijving is rond 10 december. Indicatieve planning (dit kan te allen tijde veranderen): selectiefase 3.9.2021–15.10.2021. Dialoogfase 21.10.2021–18.11.2021. Gunningsfase 10.12.2021–7.2.2022.

Extended TitleVooraankondiging Concessie Publieke laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel
Extended Description

De provincies Overijssel en Gelderland werken op veel gebieden samen in landsdelig verband Oost-Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van (de aanbesteding van) openbaar vervoer en verkeersveiligheid. En ook voor het realiseren van laadinfrastructuur. De projectorganisatie die daarvoor speciaal is opgezet is GO-RAL, de Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. GO-RAL geeft op landsdelige schaal invulling aan de ambities van de nationale Agenda Laadinfrastructuur, de NAL. Het totaal aantal gemeenten waarvoor de GO-RAL optreedt komt daarmee op 77. Meer informatie hierover treft u aan op de website van de provincies: www.gelderland.nl en www.overijssel.nl

De meerderheid van de gemeente zijn onderdeel van deze concessie. Eind juni 2022 loopt de huidige concessieovereenkomst voor publieke laadinfrastructuur af. De provincies Gelderland en Overijssel zijn daarom voornemens om een nieuwe aanbesteding te starten. De provincies zijn voornemens aan één partij de concessieovereenkomst te gunnen. Voor de aanbesteding wordt de concurrentie gerichte dialoog toegepast. De aanbesteding zal waarschijnlijk starten op 3 september met de selectiefase. De deadline voor inschrijving is rond 10 december. Indicatieve planning (dit kan te allen tijde veranderen): selectiefase 3.9.2021–15.10.2021. Dialoogfase 21.10.2021–18.11.2021. Gunningsfase 10.12.2021–7.2.2022.

Publication Date2021-07-28
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Organisationprovincie Overijssel
Attention OfAlexander Medema
AddressLuttenbergstraat 2
TownZwolle
Postal Code8012 EE
Class Code31681500
Class DescriptionRechargers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 27, 2021
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving op een aanbesteding met betrekking tot het afsluiten van een overeenkomst voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten...
View more
Deadline: Oct 5, 2021
The switchgears K6C, L6M and L6P in building 312 at the JRC in Petten are to be replaced on a one-to-one basis by new switchgears, which must comply with current...
View more
De gemeente Ameland is bezig met de ontwikkeling van een zorg- wooncomplex de Stelp in het dorp Hollum te Ameland. De opgave voor de nieuwbouw bestaat uit het nieuwbouwen van...
View more