„Executie lucrari pentru obiectivul „Gradinita cu program normal cu 4 grupe in localitatea Pausesti, comuna Dumesti, judetul Iasi”

Valoarea estimată totala lei fără TVA: 235.004,70 lei fara TVA, defalcata astfel:

Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului:

1.2. Amenajarea terenului – 70.375,56 lei fara TVA;

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – 12.118,91 lei fara TVA;

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului:

2.3. Bransament electric – 11.323,14 lei fara TVA;

2.4. Racord telefonic – 3.319,13 lei fara TVA;

Executie de lucrari:

4.1.4. Imprejmuire - 77.858,13 lei fara TVA;

4.2.1. Montaj CT – 3921,74 lei fara TVA;

4.3.1. Echipament CT – 51.615,17 lei fara TVA;

Organizare de santier:

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 4.472,92 lei fara TVA.

Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Autoritatea va raspunde la clarificari cu maxim 10 zile inainte de data limita de depuere a ofertelor. Potentialii ofertanti pot transmite solicitari de clarificari cu maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Extended TitleExecutie lucrari pentru obiectivul „Gradinita cu program normal cu 4 grupe in localitatea Pausesti, comuna Dumesti, judetul Iasi
Extended Description

Autoritatea doreste executarea de lucrari suplimentare la obiectivul aflat in executie avand ca obiect conbstruirea unei gradinite cu 4 grupe in localitatea Pausesti, comuna Dumesti, judetul Iasi.

Publication Date2021-09-06
CountryRomania
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationComuna Dumesti (Primaria Comunei Dumesti)
Attention OfMihai Cocoveica
AddressStrada: principala, nr. 0
TownDumești
Postal Code707185
Phone+40 232322020
Fax+40 232322020
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 25, 2021
Obiectul contractului consta execuția lucrarilor de adaptare a documentatiei tehnice la situatia din teren aferente obiectivului de investitie ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile:Focsani-Golesti-Virtescoiu-Odobesti cu conectivitate directa...
View more
Deadline: Sep 30, 2021
Obiectul contractului il reprezinta Proiectarea și execuția Autostrazii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 2A: Ogra – Câmpia Turzii, Lot 3: Chețani – Câmpia Turzii - Relicitare,...
View more
Deadline: Oct 6, 2021
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii „Sala Polivalenta 5.000 locuri, municipiul Suceava, judetul Suceava”Valoarea estimata este de 128.930.487,29 lei, fara TVA, si...
View more